Nyateism myntades då Richard Dawkins, Daniel Dennett, Sam Harris och Christopher Hitchens framträdde gemensamt vid en offentlig debatt 2007 under namnet ”the Four Horsemen of New Atheism” (nyateismens fyra ryttare). Temat var deras kritik mot religion.
De förespråkar att religion inte ska tolereras utan istället konfronteras, kritiseras och utsättas för rationella motargument var än religiösa uttryck förekommer.

Flera bästsäljande böcker mellan 2004-2007 skrivna av ”nyateismens tre ryttare” etablerade begreppet nyateism.

New Atheism enligt den engelskspråkiga versionen av  Wikipedia.

Kritik mot nyateismen och nyateisterna

I en artikel i Svenska Dagbladet, rubricerad ”Nyateismen diskvalificerar sig själv” från 20 mars 2012, blir  termen för första gången allmänt känd i den svenska debatten. Två religionsdebattörer vid namn Per Ewert och Mats Selander skriver att högljudda nyateister från förbundet ”Humanisterna” inte lever upp till de ideal av tolerans, rationalitet och vetenskaplighet med vilka de själva kritiserar religionen.

Börje Peratt ordförande i föreningen Humanism och Kunskap instämmer i sin debattartikel ”Fullt möjligt förena tro och vetenskap” från 23 mars 2012 i SvD i kritiken. Peratt menar att föreningen ”Humanisterna” på intet sätt representerar sann humanism utan istället kapat begreppet för att kampartat fördriva svenska medborgares fria rätt att ha en livsåskådning. Därmed är (anti)-”Humanisternas” nyateism ett hot mot de mänskliga rättigheterna som tydligt slagit fast allas rätt till en livsåskådning och frihet från förtryck.

Humanismens värderingar finns nedtecknade i mänskliga rättigheter vars ideologi och grund kan sägas ha inletts med Magna Charta 2015 och som sedan utvecklats i Bill of Rights (i England en lag från 16 december 1689), vilket också ingår i en dokumentation av de centrala och internationella texter och konventioner som publicerats sedan Magna Charta och fram till idag.

Se Mänskliga Rättigheter