Nocebo (nucebo) ”förväntan att skada” är motsatsen till placebo och noceboeffekt innebär att negativa förväntningar kan orsaka sjukdom.