Nära döden upplevelser har dokumenterats av läkare som professor Melvin Morse, neuropsykiater Peter Fenwick, psykiatern Elisabeth Kübler-Ross, Psykolog Kersti Wistrand, läkare Jan Pilotti, narkosläkare Göran Grip, neurolog Eben Alexander och hjärtläkaren Sam Parnia.

Dokumentärer som beskriver fenomenet.
”The day I died”, en BBC-dokumentär återberättar hur den amerikanska sångerskan Pam Reynolds 1991 genomgick en spektakulär hjärnoperation. Ingreppet krävde att andningen och hjärtat stoppades och kroppen försattes i ett tillstånd av klinisk död under 60 minuter! Utan att något blod strömmade i hjärnan, med igentejpade ögon och proppar i öronen iakttog hon ändå från ett fågelperspektiv operationen och hörde ljud och den dialog som pågick inom läkarlaget. Intervjuer med inblandade läkare och med Pam själv skänker en stark trovärdighet till återberättelsen.”

Chris Carter som forskat i NDU hävdar att:

-”konsekvent, reproducerbara bevis redan lagts fram. Om detta var något annat område för vetenskaplig sammanställning av framlagda data skulle ifrågasättandet ha lösts för decennier sedan.”

En jordbävning den 28 juli 1976 kl 03:42 på morgonen i Tangshan i Kina utplånade en femtedel av staden. Tusentals människor dog, men 81 svårt skadade som räddades från ett tillstånd nära döden undersöktes och intervjuades. 32 (40 %) av dessa berättade om olika Nära döden-upplevelser. För att tolka svaren användes Greysons NDU-skala (Near Death Experience Scale, 1983) som konstruerats av Greyson m fl. De kinesiska forskarna har senare jämfört sina iakttagelser med liknande studier från andra håll i världen och funnit att resultaten avviker något. Man drar av detta slutsatsen att NDU påverkas av etnisk tillhörighet, religiös och kulturell bakgrund. Även psykiskt normaltillstånd kan påverka typ av Nära döden-upplevelse. (Feng Zhi-ying, Liu Jian-xun 1992)

Utdrag ur ”Tolv Sinnen” av Börje Peratt

Länk

Medvetandets Uppkomst Tolv Sinnen

Referens

Feng, Zhi-ying och Liu, Jian-xun. (1992) Near-death experiences among survivors of the 1976 Tangshan earthquake. Journal of Near-Death Studies. Publisher Springer Netherlands

Filmer som behandlar temat

Livet efter detta, är en amerikanskt dramafilm från 2010 regisserad av Clint Eastwood, och producerad av Steven Spielberg. Engelsk originaltitel Hereafter baserad på Peter Morgans manus.
Filmen är en initierad skildring om vad en nära döden upplevelse (NDU) kan innebära och vilka fenomen och förmågor den kan bära med sig. I Wikipedia har man fått för sig att det är en fantasyfilm och förnekar därmed att den skulle handla om en realism. Detta går i linje med den historieförfalskande wikipediaguerillan som övervakar Wikipedias artiklar som berör sådana ämnen.

TV

Malou Efter tio; Veckans tema (30 jan 2012): nära döden-upplevelser Jenny Sands svävade mellan liv och död i fem veckor, här berättar hon sin historia. Peter Strang, professor i pallitiativ medicin och Göran Grip är narkosläkare berättar om sina erfarenheter av att jobba nära döden.

Nära döden TV4. Flera berättelser

”När jag var död” visades på SVT Kunskapskanalen 7 augusti 2013

The day I died. Nära Döden-Upplevelser, bevis för att vi själar lever vidare efter den fysiska döden!

Consciousness – Does it Come From The Soul ? Youtubelänk Part 1 of 2

Populärvetenskapliga artiklar

Nära döden-upplevelser kan ge oss kunskap om medvetandet 1 mar 2011 Länk

Böcker

Till himlen och tillbaka : en neurokirurgs nära döden-upplevelse. Eben Alexander
Tolv Sinnen, Peratt, Börje (2012). Enebyberg. ISBN 978-91-977880-2-1 Provläs

Forskning

Raymond Moody myntade begreppet NDU Medvetandets Uppkomst

Nära döden-upplevelser: 30 års forskning – del 4

Near Death Experience Research Foundation (Stiftelsen för Forskning i Nära-dödenupplevelsen). Länk