Nättroll kan vara en anonym eller flera anonyma där avsikten är att sprida desinformation och orsaka förvirring.