Näthatet riktar sig ofta mot enskild person men kan också rikta sig mot grupp och kultur. Det kan ha olika motiv och upphov. Det kan utföras av en enskild eller en grupp sammansvurna med intoleransen som gemensam nämnare.

Förutsättningen för näthat är tillgång till media och internet antingen via dator, läsplatta eller mobil. Näthatet kan således komma till uttryck via mail, sociala forum, blogg och även sms. Det kan även spridas via TV och radio.

Begreppsvärld

Osakliga och orimliga påståenden blandas med invektiv. Det handlar om illvilja förpackad på ett raljerande och förnedrande sätt. I botten således en önskan om att trycka dit eller hänga ut någon man tycker illa om eller en grupp man avskyr. Vid personlig mail/smskontakt handlar det om att skrämmas och komma under skinnet på den man attackerar. När det gäller offentligt hat på bloggar och forum är avsikten att minska förtroendet, sänka statusen och tillintetgöra personen/gruppen inför andra.

Personangrepp [ref 1]

Vanligtvis används nedsättande könsord, kränkande tillmälen,  ogrundade anklagelser, fabricerade påståenden, halvsanningar och rena lögner, anklagelser om bedrägeri och bluff, skvaller och ryktesspridning.

Näthatarprofil

En analys av dem som står för hot- och hatinlägg på nätet tydliggör en profil.

 • Näthataren klarar inte av att uppmärksamma eller identifiera sig med andras känslor och behov.
 • Näthataren har dålig självinsikt och oförmåga att hantera kritik.
 • Näthataren tål inte oliktänkande och anser sig stå över andra och deras värld.
 • Näthataren är arrogant i sitt beteende, i sina attityder och i sina omdömen om andra.
 • Näthataren är avundsjuk på andra och omvandlar det till att störa och förstöra för dem som har det man själv saknar.
 • Näthataren vägrar acceptera oönskade fakta och kallar andra för lögnare och bedragare.
 • Näthatare har ett behov av att förminska andra, deras relationer och vad de gör. Man kan säga att Jantelagen präglar näthataren.

Associerade uttryck

Stalking, (nätstalking),  näthuliganism och mobbning kan ha samma källa och samma profil. Även kränkande klotter, event med hån som utgångspunkt, oprovocerat våld, skolskjutning och viss terrorism kan diskuteras om de i grund och botten baseras på motsvarande förakt, avund och hat.

Organiserat näthat

Opinionsbildande föreningar och politiska partier med starka åsikter har anklagats för att bedriva näthat mot oliktänkande, vilket sprids på tillhörande eller associerade forum och bloggar (ofta anonyma) och via webb-TV samt webbradiokanaler.

Juridik

Anmälan kan göras för förtal, ärekränkning, ryktesspridning, olaga hot, uppvigling, stalking, fridsbrott, upphovsrättsbrott.

En särskilt utsatt grupp tycks vara journalister.
Undersökning: 4 av 10 journalister utsatta för näthat [Referens 2]
Eventuellt ska en ny myndighet bildas [Referens 3]

Referenser

 1. Gesus, fallbeskrivning
 2. Näthat – vanmaktens språk, Skånskan.se 2013-02-17
 3. Undersökning: 4 av 10 journalister utsatta för näthat, Resumé 2013-02-26
 4. Ny myndighet ska skydda journalister mot ”näthat”, Fria Tider 2013-02-17
 5. Näthat kan anmälas direkt SvD 2013-02-27

Länkar

Datainspektionen

Kränkt.se