Nassim Haramein

Nassim Haramein, född 20 november 1962 i Schweiz, är en självlärd forskare som hävdar att han har utvecklat en enhetlig fältteori tillsammans med kärnfysikern Elizabeth A. Rauscher, vilken går under namnet ”Haramein-Rauscher metric”.[1]

Haramein hävdar bland annat att hans teori förklarar uppkomsten av spinn, vilket han definierar som ett ”vridmoment i rumtiden”. Han hävdar också att hans tillägg till Einsteins fältekvationer, som omfattar vridmoment och Corioliseffekter inom ”plasmadynamiken” vilka i sin tur växelverkar med ”polariserat geometriskt strukturerat vakuum”, ger en enhetlig fältteori. Vidare har han och dr Rauscher utvecklat en ”skalningslag för organiserad materia”, vilken beskriver all materia från den subatomära till den galaktiska och universell storleken i deras egenskap av svarta hål i olika storlekar. Hans enhetlig fältteori och de fraktaler som hänger samman med denna skalningslag är en integrerad del av hans uppfattning av ett ”holofraktografiskt universum”.[2]

År 2003 grundade Haramein en ideell organisation, The Resonance Project Foundation, där han för närvarande är forskningschef. Förutom Haramein ingår i dagsläget ytterligare två forskare i detta projekt: Elizabeth Rauscher, Ph.D., kärnfysiker och före detta professor i fysik, och Michael Hyson, Ph.D., neurobiolog och systemingenjör.[3]

År 2009 vann Nassim Harameins arbete, “The Schwarzschild Proton”, ”pris för bästa uppsats” inom områdena “fysik, kvantmekanik, relativitet, fältteori och gravitation” vid 9th International Conference CASYS’09 (Computing Anticipatory Systems) i Belgien.[4]

Kritik mot engelskspråkiga Wikipedia

Posten om Nassim Haramein ansågs av vissa individer aktiva på engelskspråkiga Wikipedia som ej relevant. Därför raderades den och Wikipedias besökare, som inte känner till Harameins arbete, gick därmed miste om en av fysikvärldens mest färgstarka namn. Nassim Harameins arbete är i hög grad relevant för väldigt många både inom och utanför fysikens akademiska ramverk.

Publicerade arbeten

  • ”The Schwarzschild Proton”, Nassim Haramein, American Institute of Physics Conference Proceedings 1303, ss. 95-100, December 2010, ISBN 978-0-7354-0858-6.
  • ”Spinors, Twistors, Quaternions, and the ’Spacetime’ Torus Topology, Nassim Haramein och E.A. Rauscher”, Chaos, Vol. 22, 2008. ISSN 1373-5411.
  • ”Scale Unification – A Universal Scaling Law For Organized Matter”, (PDF), Nassim Haramein, Michael Hyson, och E.A. Rauscher, Unified Theories: Proceedings of the 1st Metatheory. Conference, Budapest, Hungary, 15-18 November, 2006, Amoroso, R.L., Diens, I., & Varga, C., (eds), Oakland: The Noetic Press, ISBN 978-0967868776.
  • ”Collective Coherent Oscillation Plasma Modes In Surrounding Media of Black Holes and Vacuum Structure – Quantum Processes with Considerations of Spacetime Torque and Coriolis Forces”, (PDF), Nassim Haramein och E.A. Rauscher, Beyond The Standard Model: Searching For Unity In Physics, R. L. Amoroso, B. Lehnert & J-P Vigier (eds.), ss. 279–331, The Noetic Press, 2005, ISSN 1528-3739.
  • ”The Origin of Spin: A Consideration of Torque and Coriolis Forces in Einstein’s Field Equations and Grand Unification Theory”, Nassim Haramein och E.A. Rauscher, Beyond The Standard Model: Searching For Unity In Physics, R. L. Amoroso, B. Lehnert & J-P Vigier (eds.), ss. 153–168, 2005, The Noetic Press, ISSN 1528-3739.

Källor

  1. Wikibin.org
  2. Wikibin.org
  3. The Resonance Project Foundations webbplats
  4. The Resonance Project Foundations – Haramein Paper Wins Award!

Text och videotextning: Peter Pettersson