Ursprung: metacognition, meta-cognition

Metakognition härstammar ur det grekiska ordet meta som betyder ”bredvid” och latinets cognitio dvs kognition, en samlingsterm för de mentala processer, normalt viljestyrda, som handlar om kunskap, tänkande och information.

Metakognition handlar om medvetandet, tänkandet och kunskapen om hur psyket fungerar, hur någon gör när denne löser en uppgift eller ett problem. Det metakognitiva förhållningssättet står för reflektion eller självreflektion.

Exempel på en metakognitiv självterapi är Mindfulness vilken granskar egna tankar, drivkrafter, känslor och motiv.

Metakognitiv kunskap dvs du vet att dina tankar och föreställningar är något subjektivt skiljs från metakognitiv insikt eller metakognitiv medvetenhet som innebär att du är medveten om att det du ser, hör, känner, tänker, luktar, smakar, känner, tänker eller på annat sätt erfar är något hos dig själv och inte nödvändigtvis är samma verklighet som andra uppfattar.

En metakognitiv personlighetsvariabel är en personlighetsegenskap som präglar individens sätt att vara, t ex att vara reflekterande, medveten och självransakande.

Filosofin har sedan urminnes tider varit inriktad på metakognitiva fenomen. Fenomenologi och konstruktivism är exempel på filosofisk teori om vad sådant som varseblivning, tänkande, begreppsbildning osv egentligen är.

Källa: psykologiguiden.se