Börje Peratts forskningsprojekt Om Medvetandets Uppkomst (engelska: On the Origin of Consciousness) som presenteras i en trilogi böcker.

$uccébo är första delen, Tolv Sinnen den andra och Försök igen (Try and Try again) den tredje delen.

Första delen ”Succébo – Fröet till framgång” utkom 27 april 2011. Succébo ställer frågan om livets uppkomst, evolutionen och om drivkraften att alltid söka det gynnsamma.

Andra delen ”Tolv Sinnen” utkom 27 maj 2012. Den tillför ytterligare sinnen till den naturvetenskapliga synen på fem sinnen, varseblivning och medvetande. Här presenteras en ny teori om varseblivning och en modell som förklarar hur organismen till en början utvecklade inre sinnen som benämns Centrala. Dessa centrala sinnen kallas EKO-sinnen (Emotion, Kommunikation, Orientering) och de antas möjliggöra ett kroppsmedvetande. EKOsinnen antas sedan ha utvecklat fysiska (Elementära) sinnen som syn, hörsel, lukt och smak.

Mest spektakulärt är Oberoende sinnen som möjliggör paranormal varseblivning och ger ett oberoende medvetande. Oberoende därför att det inte regleras av kända fysiska lagar.

Tredje delen ”Försök igen” beräknas utkomma som bok 2014-2015.
Här ifrågasätts trial and error och här görs upp med Jantelagen . Några alternativa lagar presenteras  bl a Lagomlagen.

Källor

Börje Peratt (2011) Succébo – Fröet till Framgång, Visam.
Tolv Sinnen
Försök Igen

Medvetandet Uppkomst