Asklepios

Medicin är en gren av tillämpad vetenskap och beprövad erfarenhet relaterad till läkandets konst genom diagnos, behandling och förebyggande vård.

Medicin omfattar en lång rad av varierande vårdmetoder och hälsoinsatser som utvecklats för att upprätthålla och återskapa hälsa genom att förhindra och behandla sjukdomstillstånd i människan.

Statyn föreställer den grekiska medicinguden Asclepius som håller i den klassiska och symboliska staven med en uppringlad orm på.

Foto: Nina Aldin Thune