McCarthyism är en term som syftar på den antikommunistiska misstänksamheten i USA under 1940-talet och 1950-talet. Joseph McCarthy var en amerikansk senator från Wisconsin mellan 1947 och 1957 som under ”kalla kriget” och den röda faran efter andra världskriget byggde sin politiska karriär på vidlyftiga anklagelser om att alla amerikanska myndigheter hade infiltrerats av kommunistiska agenter (entrism) som arbetade för Sovjetunionen. Bevisföringen mot enskilda var i de flesta fall mycket tunn eller ingen alls annat är fabricerade påståenden. Rättsskipningen följde inkvisitionens mönster och många särskilt inom kultur och nöjesbranschen fick sina karriärer förstörda om de inte angav någon annan också oskyldig. [1]

Under McCarthy-eran, anklagades tusentals amerikaner för att vara kommunister eller kommunistsympatisörer och de blev föremål för aggressiva utredningar och förhör inför statliga eller privata branschpaneler, kommittéer och myndigheter. De primära målen för dessa misstankar var statsanställda, yrkesverksamma inom underhållningsbranschen, lärare och fackligt aktiva. Misstankar anågs trovärdiga trots ofullständiga eller tveksamma bevis, och nivån på hotet från en persons verkliga eller påstådda vänsteraktivitet eller övertygelse var ofta kraftigt överdrivna. Många drabbades genom förlorade arbeten och / eller förstörelse av karriärer; vissa hamnade till och med i fängelse. De flesta av dessa straff kom till stånd genom rena justitiemord, rättegångs domar som senare drogs tillbaka, [2] lagar som senare förklarades strida mot grundlagen, [3] uppsägningar av skäl som senare förklarades olagliga [4] eller felaktiga [5] och utomrättsliga förfaranden som orsakade att de drabbade hamnade i vanrykte.

 

  1. See this online dictionary
  2. For example, Yates v. United States (1957) and Watkins v. United States (1957): Fried (1997), pp. 205, 207.
  3. For example, California’s ”Levering Oath” law, declared unconstitutional in 1967: Fried (1997), p. 124.
  4. For example, Slochower v. Board of Education (1956): Fried (1997), p. 203.
  5. For example, Faulk vs. AWARE Inc., et al. (1962): Fried (1997), p. 197.