Life science sammanfattas som det fält inom vetenskapen som studerar levande organismer som plantor, djur, människan och mikroorganismer samt tangerade områden som bioetik. Biologin räknas som den centrala vetenskapsgrenen inom life science, men numera ingår tekniska landvinningar inom molekulär biologi och bioteknik, vilket gör ”life science” till en komponent inom de transhumanistiska idealen, att med hjälp av artificiell teknik förbättra människan biologiskt, genetiskt och psykologiskt.

Förespråkare för transhumanism framhåller därför ”life science” som ett lovande interdisciplinärt fält för att öka livskvaliteten för människan genom områden som skolmedicin, farmakologin (pharma), jordbruket (tex GMO) och matindustrin (food science industry).

Följande lista exemplifierar områden som representerar fältet  ”life sciences” och områden som studeras inom ”life science”. Listan växer och är därför inkomplett. Vissa områden överlappar andra.

Orden nedan länkas till engelska Wikipedia eftersom en sida om ”Life science” inte ännu finns på svenska Wikipedia.

Notera att många termer inbegriper någon form av teknologisk manipulation (positiv, neutral, negativ) av människan eller naturen.