Med. Dr. Larry Dossey

Med. Dr. Larry Dossey

Dr Larry Dossey är en pensionerad läkare i internmedicin (invärtes medicin), tidigare stabschef för Medical City Dallas sjukhus. Född 27 September 1940 på landet nära Groesbeck, Texas, USA.

År 2013, fick Larry Dossey det prestigefyllda Visionary Award som hedrar en pionjär vars visionära idéer har format integrativ vård och den medicinska professionen. Och hans senaste bok One Mind (2013) belönades med detta prestigefyllda pris.

Denna framstående Texas läkare, djupt rotad i den vetenskapliga världen, har blivit en internationellt inflytelserik förespråkare av den roll som medvetandet har för hälsa och betydelsen av andlighet i vården. Efter examen med högsta betyg från University of Texas i Austin, arbetade Dossey som apotekare och tog samtidigt Medicinsk doktors examen vid Southwestern Medical School i Dallas 1967. Han deltog sedan som kirurg i Vietnamkriget, där han dekorerades för tapperhet. Dr Dossey bidrog till att etablera Dallas Diagnostic Association, som kom att bli en imponerande grupp av internmedicinsk praktisk utövning och var dessutom stabschef vid Medical City Dallas Sjukhus fram till 1982.

En utbildning genomsyrad av den traditionella västerländska medicinen förberedde inte Dr Dossey på patienter som välsignats med ”mirakulösa tillfrisknanden”, något som klinisk medicin inte kunde förklara. Dossey säger i en intervju att [1]:

”Nästan alla läkare har en utförlig lista med konstiga händelser, som är oförklarliga hos den normala vetenskapen”.

”En sammanställning av dessa händelser skulle visa, är jag övertygad om, att den medicinska vetenskapen inte har haft sista ordet, det har knappast haft det första ordet om hur världen fungerar, speciellt när medvetandet är inblandade.”

Författarskapet

Dossey är författare till nio böcker och många artiklar. Före detta chefredaktör för peer-reviewed tidskriften Alternativa terapier inom hälsa och medicin, den mest refererade tidskriften inom sitt område.
Den primära kvaliteten hos alla Dr Dossey´s arbeten har en vetenskaplig legitimitet, med ett enträget fokus på ”vad data visar.”

Föreläsningar
Ett resultat av Dr Dosseys ansedda vetenskapliga kvalitet är att han röner förtroende hos kollegor i medicinska skolor och sjukhus över hela landet, hedrar hans budskap, och regelbundet bjuder in honom för att dela insikter. Han har föreläst över hela världen, däribland stora medicinska skolor och sjukhus i USA – Harvard, Johns Hopkins, Cornell, universiteten i Pennsylvania, Kalifornien, Washington, Texas, Florida, Minnesota och Mayo Clinic.

Effekterna av Dr Dosseys arbete har varit anmärkningsvärda. Innan hans bok Healing Words publicerades 1993, hade bara tre amerikanska medicinska skolor kurser som ägnades åt att utforska den roll som religionsutövning och bön har för hälsa; 2013 hade nästan 80 medicinska skolor inrättat sådana kurser, av vilka många använder Dr Dossey verk som läroböcker. I hans bok Återställa själen (1989), introducerade han begreppet ”icke-lokalt medvetande” – med ett sinne som inte beror av hjärnan och kroppen, utan ett sinne oändligt utspritt genom tid och rum.

Sedan dess har ”icke-lokalt sinne” antagits av många ledande forskare som en framväxande bilden av medvetandet. Dr Dosseys allt djupare förklaring av icke-lokalt sinne ger en legitim grund för en sammanslagning av ande och medicin. Konsekvenserna av en sådan union är radikal och kräver inte mindre än en radikal förnyelse av det medicinska begreppet, eller kanske återupprättande av medicinen i dess ursprungliga betydelse. Oerhört mycket rikare än dagens så kallade evidensbaserad medicin som är ett modernt inslag, där så kallad skolmedicinsk behandlingsmetod väljs, ofta med utestängande av andra integrativa/alternativa behandlingsformer.

Konflikten med TED

Dr Dossey som varit en prestigefull föreläsare inom ramen för TED, utmanade skolmedicinen vilket ledde till att hans med flera andras licenser att föreläsa drogs tillbaka. [2]

Medicinsk utövning

Diplomate, American Board of Internal Medicine

Chief of Staff, 1982 Medical City Dallas Hospital

Private practice in internal medicine, Dallas Diagnostic Association 1974-88

Director, Biofeedback Department Dallas Diagnostic Association 1976-88

Rådgivande position

Co-chairperson of the Panel on Mind/Body Interventions of the Office of Alternative Medicine,
National Institutes of Health, 1992-94

Hillary Rodham Clinton’s Task Force on Health Care Reform, 1993

The Section on Alternative Medicine of the British Parliament, 1993

President, Isthmus Institute, 1987-89

Executive Editor EXPLORE: The Journal of Science and Healing 2005–present

Alternative Therapies in Health and Medicine, 1995-2003

Priser och Hedersutmärkelser

Visonary Award, 2013 Integrative Healthcare New York, New York

Pioneer of Integrative Medicine Award, 2007 Bravewell Collaborative New York, New York

Pioneer of Integrative Medicine Award, 2004 Aspen Center for Integrative Health Aspen, Colorado

Archon Award, 2003 Sigma Theta Tau International Indianapolis, Indiana

Founder’s Award Excellence in Complementary & Alternative Medicine, 2002, National Foundation for Alternative Medicine, Washington, D.C.

J. G. Gallimore Award for Excellence in Alternative Health Education, 2001, U. S. Psychotronics Association

Alyce & Elmer Green Award for Innovation, 2001, Institute for the Study of Subtle Energies and Energy Medicine

Hall of Fame Award Outstanding Contributions for 30 years, 2001, Natural Health Magazine

Annual 49th Maggie Award, 2000, Best Signed Editorial, ”War: A Vietnam Memoir,” Western Publications Association

Art, Soul, and Science of Healing Award, 2000, California Pacific Medical Center Institute for Health and Healing, San Francisco, CA

Pioneering Spirit Award, 1999, American Association of Critical Care Nursing

Visionary Award, 1997, Utne Reader

Gardner Murphy Prize, 1995, American Society for Psychical Research

Health Professional of the Year Award, 1984, Texas Nurses’ Association

Bronze Star, 1969, U.S. Army, Vietnam

Army Commendation Medal for Valor, 1969, U.S. Army, Vietnam

Böcker

The One Mind (2013)
The Power of Premonitions (2011)
The Extraordinary Healing Power of Ordinary Things (2006)
Healing Beyond the Body (2001)
Reinventing Medicine (1999)
Be Careful What You Pray For (1997)
Prayer is Good Medicine (1996)
Healing Words (1993)
Meaning & Medicine (1991)
Recovering the Soul (1989)
Beyond Illness (1984)
Space, Time and Medicine (1982)

Länkar

Larry Dossey officiella hemsida Länk

Referenser

1) Dr. Larry Dossey MD Länk
2) The Big TED Controversy of 2013, Part 2 Länk