lsvgu_banner_tickster

”Läkaren som vägrade ge upp” är en dokumentärfilm om Dr Erik Enby av filmaren Börje Peratt med premiär den 24 maj 2016, Bio Victor, Filmhuset i Stockholm.

Handling

Filmen handlar om Göteborgsläkaren Erik Enby och hans ungdomskärlek Gunnel Enby som fick polio, 16 år gammal. Han bestämde sig för att bli läkare och forska på sjukdomens orsak. Han fann en naturmetod att hjälpa även svårt sjuka och har behandlat ca 40 000 patienter. Här ställs frågor om varför han har stoppats och av vilka.

Historik

Journalisten Ulla Premmert tog initiativ till att förmå Börje Peratt bli intresserad av projektet. Peratt sökte information och startade en Wikipediaartikel för att se om den kunde visa på ett intresse för Erik Enby. Peratts motiv att göra filmen stärktes enligt Peratt då artikeln deleatades av Wikipediaguerillan/ VoF. En nystart av en Wikipediaartikel säkrades sedan på Vetapedia. Detta låg till grund för att blockera Peratt från Wikipedia och det blev enligt Peratt avgörande för att ta beslut att göra dokumentären.

Genomförande

Börje Peratt som står för alla intervjuer och är filmens berättare, ville inledningsvis först av allt intervjua Erik Enbys kritiker för att få en bild av vad denna kritik stod för.

Dan Larhammar avstod intervju med motiveringen att filmen skulle vara vinklad dock innan den ens hade börjat produceras. Hans motivering till sitt avståndstagande var, enligt hans artikel upplagd på VoF 20 juli 2015, att Peratt gjort artiklar om homeopati. I själva verket hade Peratt kontaktat Larhammar för att få reda på hur ett event i Almedalen var upplagt där Fuglesang skulle ”ta självmord med homeopatiskt sömnmedel”. Peratt redogör i den publicerade mailväxlingen med Larhammar för att han inte kan det medicinska området och inte kan ta ställning till eventuella resultat av sådan medicin utan vill veta den vetenskapliga designen bakom eventet. Det visar sig inte finnas någon sådan utan det är ett ”rent spektakel som slutar med att Fuglesang sluddrar i TV”, något som Peratt m fl har redogjort för i artiklar. 1]
Peratt undersöker Larhammars deltagande i mediedrevet riktat mot Erik Enby och finner honom vara, i filmiska termer, antagonisten eller rent av skurken. Peratt menar att Larhammar i stort sett är den som initierat förtalen mot Enby med starten av en tråd den 7 dec 2005 på VoFs forum kallad ”Kvacksalvaren Erik Enby”. Samma dag kommer två artiklar i Expressen där Larhammar går till attack mot Enby.

Under sitt ordförandeskap för VoF ser Larhammar till att premiera Robert Aschberg som Årets folkbildare. Året därpå genomför Aschberg i TV3 programmet Insider (6 april 2006) ”ett frontalangrepp” mot Erik Enby där man använder sig av en falsk patient och dold kamera för att ”avslöja” Enby. Detta är också ett samordnat mediedrev med Expressen som motor. 22 juni 2006 kan man i GT/Expressen läsa artikeln med rubriken Socialstyrelsen: Dra in Erik Enbys läkarlegitimation. Det leder till att HSAN (Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd) deslegitimerar Enby dvs tar läkarlegitimationen från Enby. Det är enligt professor Per-Arne Öckerman ett justitiemord, ett bevis på att svenska myndigheter sätter sig över lagen, ”en bananrepulik i juridiken”. Där man använder sig av mantrat ”vetenskap och beprövad erfarenhet” som om det vore en lag för myndighetsutövning vilket det inte är.

Det är den enskilde yrkesutövaren själv som avgör om handlandet i en given situation står i överensstämmelse med ”vetenskap och beprövad erfarenhet”. Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)

Socialstyrelsen och HSAN (och sedermera IVO) har följaktligen förvandlat begreppet till en lag som man anser sig ha rätt att styra över och använder sig av ”experter” för att bestämma om andra håller sig inom denna ”lag”.  [Se Kommentar]

Under kommande år publicerar särskilt GT/Expressen och reporter Patrik Micu, regelbundet nedgörande artiklar med kränkande rubriker som fuskläkare, farligaste läkare, kvacksalvare etc mot Enby man använder sig av närmare 20 reportrar/journalister för dessa drev. Terminologin är Larhammars. Utomstående anmäler artiklarna till PO och PON (Pressens Opinionsnämnd). Texterna kritiseras för att de saknar källgranskning, sprider lögner och med en journalistik som är grovt oetisk. Ett exempel på det är då Expressen lägger upp en artikel om en läkare som fällts för våldtäkt på en nedsövd patient och intill bilden av honom sätter en bild på Enby under rubriken ”Sveriges farligaste läkare”. Enby har bevisligen inget med artikeln att göra. PON lämnar anmälan utan åtgärd. (En nidversion av Expressen kallad hEXPRocESSEN plagierar den oetiska metoden. Detta omnämns inte i filmen.)

När Enby på uppmaning av ca 4000 underskrifter, som anser att Enby ska få tillbaka sin licens, gör en sådan ansökan initierar hans motståndare ett radioprogram i ”Kropp och själ” (1 april 2014).

Kropp & Själ i P1 fälls av granskningsnämnden

Programmet används ändå för att starta en förundersökning till åtal mot Erik Enby. Peratt avslöjar att även programmet bygger på förtal och lögn där han i en intervju granskar chefsjuristen Anders Alexanderson IVO (Institutionen för vård och omsorg) och beskriver hur Gunnar Moa avdelningschef på IVO, har förberett denna anmälan innan programmet. Men Alexandersson motiverar anmälan med det som kommer fram i programmet. Åklagaren Per Udén startar en förundersökning som emanerar i en husrannsakan hemma hos familjen Enby där fyra poliser före julen 2014 tar Enbys dator, patientkalender och patientkort och sedan bedriver ytterligare en åtta månader lång undersökning med förhör av Enbys patienter. Peratt gör en rekonstruktion av denna husrannsakan och lägger upp den på Youtube.

Peratt intervjuar åklagaren Per Udén om orsaken till och resultaten av förundersökning där Udén avfärdar alla frågor, vilket också spelas in och ingår i filmen. Några veckor efter detta läggs förundersökningen ned.

Peratt gör telefonintervjuer med programledare för Kropp och Själ, Ulrika Hjalmarson Neideman anställd av produktionsbolaget FILT. Hon vill inte vara med i dokumentären men får ändå utstå Peratts rannsakan och det tydliggörs att hon inte gör nödvändig källgranskning av de påståenden som läggs fram i programmet. Även Läkarförbundets tidigare ordförande Eva Nilsson Bågenholm  får utstå en liknande oönskad intervju där det visar sig att hon uttalat sig i TV-programmet Insider och i Expressen om att man bör dra Enbys legitimation samtidigt som hon säger sig inte ha alla fakta. Detta står ordagrant i Cancerfondens tidning Rädda Livet nr 3-09, 7 okt 2009, av JENS EKELUND: Läkarförbundet ordförande EVA NILSSON BÅGENHOLM ger inte mycket för Enbys metoder.
tidningen LIV Ba?genholm

Mened och lögner

Peratt undersöker vad som ligger bakom den fällande dom som leder till deslegitimeringen och finner av dokumenten att skälen inte håller juridiskt och att den mest avgörande anklagelsen bygger på mened. De som står för detta är dels en väninna vars brev (”vittneserklärung”) till Socialstyrelsen bevisligen innehåller felaktigheter som hon svär är sanna och en anhörig till samme patient som enligt den anhörige är ansvarig för vållande till sin dotters död. Trots att denne anhörig senare tillstår att dottern inte avlidit av cancer (1 år efter ett besök hos Enby) utan av självmord.

Rekonstruktioner

Ett antal scener är rekonstruerade för att kunna återge skeenden som är av nyckelbetydelser. Det är inledningsvis då Gunnel och Erik som tonåringar möter varandra för första gången och då Gunnel sedan får polio. Josefin Karlsson spelar ung Gunnel och Börje Lundborg agerar hennes pappa. Nästa nyckelscen är kontroversen med överläkare Ragnar Hultborn på Jubileumskliniken vid Sahlgrenska sjukhuset 1983. I den rekonstruktionen görs två versioner där huvudaktörerna är Pontus Olgrim som ung Erik Enby och Mats Wängelin som ung Ragnar Hultborn. Den sista rekonstruktionen är husrannsakan där Anna Hallgren spelar Gunnels assistent och Gustav Santesson polisledare.

Intervjuade

Antagonister: Professor Mats Wahlberg KI, Docent Ragnar Hultborn Jubileumskliniken Sahlgrenska sjukhuset. Tillfrågade som avböjt: Dan Larhammar och senare även Robert Aschberg som först tackat ja. Avdelningschef för IVO och ansvarig för anmälan av Enby heter Gunnar Moa, han gör sig enligt Peratt oåtkomlig för intervju.

Vetenskapligt perspektiv: Docent Sture Blomberg Sahlgrenska sjukhuset, redaktör Ingemar Ljungqvist

Journalistiskt och vetenskapligt perspektiv: Journalist, kulturchef, chefredaktör och publicist Karl Beijbom

Juridiskt och vetenskapligt perspektiv: Professor Per-Arne Öckerman

Patienter: Siv Wernborg (också medhjälpare till research och crowdfunding) Viola Janson (också medhjälpare till dokumentation av andra patienter), Carina Udd, Roberto Vargas

Budget

Filmen är crowdfunded och målbudgeten 150 000 överskreds och gav ca 164 000. Samtidigt var den planerad för en 45-50 minuters dokumentär och det blev istället en långfilmsdokumentär på 1 timme och 52 minuter.

Produktion

Manus AV-produktion AB är ansvarig för produktionen, inspelning och teknik.
Föreningen Humanism & Kunskap har i samverkan med Föreningen Kulturnätet medverkat för att genomföra crowdfunding och sprida information. Studiefrämjandet har supportat evenemang.

Team

Producent, manus, regissör, klipp:
Börje Peratt

Fotografer:
Lars Af Sillén
Hans Welin
Börje Peratt
Joel Sundqvist, steadycam

Lokalansvarig Göteborg:
Anna Hallgren, dessutom casting och medverkan i scenen Husrannsakan.

Postproduktion:
Anders Dahl

Grafisk design och poster:
Kim Peratt

Musik:
Kim Peratt

Distribution

Filmen sprids först via biografer. Efter Stockholmspremiären 24 maj följer Göteborgspremiär 2 juni 2016. Filmen är finansierad av folket och meningen är att den också ska spridas av folket. Se visningar.

Kommentar

Myndigheter som Socialstyrelsen och HSAN (och sedermera IVO) tar sig rätten att utifrån missbruk av Hälso och sjukvårdslagen (1982:763) bestraffa dem som man anser gör bruk av ”irrläror”. Nämnda myndigheter har i strid mot Lissabonfördraget (EU), demokratiska principer om rättssäkerhet och även i strid mot FNs mänskliga rättigheter undanröjt lagens ursprungliga mening och eliminerat enskilda personers ”vetenskap och beprövade erfarenhet”.

Rättsstatsprincipen innebär att ingen får stå över eller under lagen, att staten är skyldig att följa gällande rätt och att det finns garantier mot missbruk av statsmakten.

När det gäller Enby handlar det om, vid tillfället för deslegitimeringen av Enby, 30 års systematiserad forskning och behandling. Det är ur vetenskaplig synpunkt tillräcklig empiri för att råda under begreppet ”vetenskap och beprövad erfarenhet”. 2]

Recensioner

Kersti Wistrand, Premiären på Börje Peratts film ”Läkaren som vägrade ge upp”, Humanism & Kunskap, 26 maj 2016

Länkar:

1) Näthat toppen på isberget Del 3 – Vad är det?

2) Myndigheternas övergrepp på ”vetenskap och beprövad erfarenhet”

Officiell sida
Svensk Filmdatabas
IMDb