Begreppet lagom är en åldrad böjningsform av lag. Ursprungsbetydelsen av laghum, som var den vanligaste stavningen, var ”enligt lage”’, i betydelsen av gemensam norm eller en slags ”vett och etikett”; ungefär vad som är lämpligt, passande, ”varken för mycket eller för lite” eller ”lika mycket som alla andra”.

Det är en myt att ordet bara skulle finnas i svenska språket och att det härstammar från ”laget om”.

Begreppet står idag för en moral som förespråkar inte bara måttfullhet utan även att hålla sig inom ramen. Det kan leda till en naturlig och gynnsam försiktighet men också till en inskränkande återhållsamhet.

Lars Fimmerstad menar att den svenska folksjälens innersta väsen är att vara ”lagom lik andra”.

Lagomlagen formulerad av Börje Peratt ingår i boken ”Försök Igen”, tredje delen i vetenskapsprojektet – Om ”Medvetandets Uppkomst”. (Beräknas utkomma under 2014)

Du skall inte förhäva dig över andra
Du skall anpassa dig till omgivningen
Du skall inte ta för dig
Du skall hålla igen
Du skall vända kappan efter vinden
Du skall inte utmana min avundsjuka
Du skall inte göra dig så attraktiv att du hotar mig
Du skall inte förvänta dig uppskattning eller tack
Du skall inte försöka förändra något

Du ska framför allt veta att vi vet vad du håller på med och vi bryr oss inte.

Länk

Medvetandets Uppkomst: Försök igen.

Referens

Fimmerstad, L (1989) Lagom galen : En studie i svensk fundamentalism. Timbro