Kvacksalveri definieras som en skenbar medicinsk utövning som saknar en grund av vetenskap och beprövad erfarenhet. En kvacksalvare kallas en person som ger medicinska behandlingar, men som saknar erforderliga kunskaper. En kvacksalvare är alltså en person som utan godkänd behörighet praktiserar medicinsk, en verksamhet som är reserverad för läkare.

Kvacksalveri innebär att ge verkningslösa eller farliga medicinska eller påstått medicinska behandlingar.

Synomyner till termen kvacksalveri är tex: obehörig läkarverksamhet, charlataneri, fusk, humbug enligt Synonymer.se

Nytolkning av kvacksalveri och kvacksalvare

Nättidningen NewsVoice har lyft upp medvetenheten om att kvacksalveri, som normalt inom populär mainstream media brukar förknippas med alternativmedicin, lika gärna kan förknippas med landstingsvård, läkemedelsbolag och skolmedicin.

Kvacksalveri och lagen

Termen kvacksalveri används normalt inte längre inom svensk lag. Se dock: Lag (1960:409) om förbud i vissa fall mot verksamhet på hälso- och sjukvårdens område

I ett fritt samhälle anses enskilda individer ha den fria rätten att betala för behandlingar som de önskar få, även om dessa inte har vetenskapligt stöd enligt vårdetablissemanget. Detta regleras i Patientsäkerhetslagen.

Behandling av vissa allvarliga sjukdomar, som cancer och epilepsi, och genomförande av invasiva ingrepp får normalt endast utföras av legitimerade yrkesutövare som tex läkare, kirurger eller tandläkare.

Ursprunget till termerna kvacksalveri och kvacksalvare

Termen kvacksalvare kan ursprungligen härledas från tyskans quacksalber som i sin tur förmodligen har sitt ursprung i en sammansättning av orden quacken (att prata eller kvacka) och salva samt förmodligen en charlatan som uttalar besvärjelser i samband med användandet av dessa salvor. En annan förklaring till kvacksalvare härrör från Quecksalber det vill säga en bedragare som använder insmörjningar med kvicksilversalvor för att bota sjukdomar.

Modernt kvacksalveri

Exempel på kvacksalveri är vilseledande marknadsföring av kvickfix-lösningar och preparat med påstått läkande egenskaper. Det finns många exempel på detta förfarande inom skolmedicin, psykiatri, alternativmedicin, symptombehandlande medicin, vaccinationsprogram etc.