Kolloidalt silver som är silver i kolloidal nano-form har blivit populärt i hälsokostbranschen. Det finns vetenskapliga belägg för att kolloidalt silver kan bota infektioner. Det finns även bevis och/eller beprövad erfarenhet för att kolloidalt silver är verksamt som behandling mot flera sjukdomar och åkommor.

Debatt om kolloidalt silver

Det är sedan 2010 förbjudet att inom EU sälja kolloidalt silver som kosttillskott. Det får dock säljas och marknadsföras som en vattenreningsprodukt och betraktas då som ett desinfektionsmedel.

Etablissemanget har hävdat att försäljning av kolloidalt silver utgör en fara för folkhälsan. Det har påståtts att kolloidalt silver kan ge antibiotikaresistens, men det saknas vetenskapliga belägg för det.

Mainstream medier som gjort dålig research har i Sverige påstått att intag av kolloidalt silver kan orsaka sjukdomen argyria, men argyria utvecklas inte av kolloidalt silver utan av giftiga silversalter.

[Denna artikel saknar referenser. Sidan ska utvecklas.]