Kollektivt medvetande, term för att beteckna de övertygelser och känslor som är gemensamma för genomsnittet av medlemmarna i ett samhälle eller en grupp. Den franske sociologen Émile Durkheim (1858-1917) och den schweiziske psykiatern och psykologen Carl Gustav Jung använder begreppet snarlikt.

Båda menar att begreppet står för uppfattningar, sätt att se på saker och ting, värderingar och regler, livsstilar och sedvänjor.

Skillnaden är att i Durkheims betydelse används termen om hela psyket, således både om det kollektivt omedvetna och kollektivt medvetna (kollektivpsyke). Emedan Jung betonar motsatsen mellan kollektivt medvetande (tyska: kollektives Bewusstsein och kollektivt omedvetet (tyska: kollektives Unbewusstes). Här kan omvärlden dominera den enskilde till sådant grad att allt det individuella blockeras och förblir outvecklat. Jung kallar en sådan person kollektivmänniska (tyska: Kollektivmensch, Kollektiv-Mensch).