Klarsyn är att inom sig se en framtida händelse oberoende av utifrån kommande förvarningar eller fakta. Den ger en bild, och om den rör en framtida händelse kallas den i folkmun för spådom, varsel eller synskhet. De religiösa använder ordet profetisk, inom det andliga, mediala och paranormal psykologi använder man ofta begreppet klärvoajans (Clairvoyance) och inom psykologin prekognition. Fenomenet uppträder ibland i dröm och kallas då klardröm eller Lucid dream.