Ordet kommer från grekiskan, ”qua libra”, som betyder ”vilken vikt”. Det är precis vad det ursprungligen handlade om, vilken vikt har kulan, vilken är kalibern. Ännu in i modern tid användes viktbegreppet inom artilleriet, 10-pundare var en kanon som laddades med en kulvikt av 10 pund, d v s cirka 4,5 kilo. Hagelgevär har kalibrar som har en direkt koppling till viktbegreppet. Den vanligast förekommande hagelgevärskalibern i Sverige är kaliber 12. Sifferangivelsen 12 betyder att 12 runda blykulor med samma diameter som loppet på ett kaliber 12-gevär väger cirka 454 gram, d v s ett pund.

I Sverige är det rätt vanligt också med hagelgevär i kaliber 20. Den kalibern innebär att innerdiametern i loppet motsvarar diametern på en rund blykula som väger 1/20 av ett pund. Tjugo blykulor med en diameter samma som innerdiametern i loppet väger med andra ord cirka 454 gram. Kaliber 16 betyder 16 kulor = ett pund/454 gram. Med kulkalibrar på handeldvapen är det annorlunda. Då avses istället diametern mellan räffelbommarna, som är det mindre måttet i loppet på en räfflad pipa. Kulkalibrar anges i millimeter, tusendels tum eller hundradels tum.

Källa
Jägarboken Jakttid sid 119, sista utgåvan 1993. Författaren har lämnat sitt tillstånd för publicering av texten.