Jan Pilotti till höger med David Chalmers (tv) på konferensen Toward a Sciense of Consciousness Arizona 2014

Jan Pilotti till höger med David Chalmers (tv) på konferensen Toward a Sciense of Consciousness Arizona 2014

Jan Pilotti född 1948 i Stockholm, fil kand med matematik, fysisk och teoretisk fysik. Leg läkare, specialist i barn- och ungdomspsykiatri. Forskar och skriver om medvetandet, fysik och nära-döden-upplevelser.

Ungdomen

Jan började sina akademiska studier i matematik, fysik och teoretisk fysik. I sitt sökande efter både förståelse för människan och ett samhälle som skulle värna människan prövade han kommunistiska tankegångar och var med i Förbundet Kommunist. Upptäckten av en möjlighet att utvidga Einsteins relativitetsteori till en sex dimensioner var ett led till insikten om att materialismen inte gav svar på människans medvetande och ledde till ett annat sökande och han deltog i meditationsträning inom TM-rörelsen. Detta ledde sedan in på ett fördjupat intresse för matematik och fysik i relation till medvetandet och till intresse för att arbeta med människor.. Innan Jan började läsa medicin arbetade han som vårdare hos antroposoferna i Järna och har också erfarenhet som skötare på ett sjukhus för utvecklingsstörda i Lund

Studier och utbildningar

2000 Specialist i barn- och ungdomspsykiatri
1999 Psykoterapeutisk grundutbildning, kognitiv Psykoterapi för barn- och ungdomspsykiater
1984 Läkarexamen
1976 Läkarutbildning i medicin vid Karolinska Institutet (KI) i Stockholm
1973 Doktorand i teoretisk fysik vid Stockholms Universitet.
1967-1973 Matematik, fysik, teoretisk fysik vid Stockholms Universitet, fil kand.1970 och därefter vidare studier i matematik och teoretisk fysik.

Arbete som lärare och läkare

Överläkare på barn- och ungdomspsykiatrin Universitets-sjukhuset i Örebro åren 2000-2012.
Anställd på Regionsjukhuset i Örebro åren 1995-2000 som ST-läkare (Specialist-tjänstgöring).
Lärare på vårdhögskolan i Stockholm åren 1986-1993

Olika tjänster i början av karriären åren 1984 till 86
Vik underläkare Råcksta långvårdssjukhus
Vik underläkare Psykiatriska kliniken Ersta Sjukhus
Forskningsassistent Neurofysiologen Karolinska Institutet.

Forskning

Pilotti har främst fokuserat på hypotesen om ett medvetande utanför hjärnan. Hans teori om sex dimensioner är förklarad i matematiska/fysiska termer baserad på Einsteins rum-tiden teori.[1][2]

Referens

1) On a mathematical possible extension of space-time in the special
theory of relativity to six dimensions and its relation to near-death-
experiences and to the mind-matter problem in general. Länk
2) Poster från konferensen Toward a Science of Consciousness 2014. Länk

Jan Pilottis publikationer och artiklar

Jan Pilotti, (1987) ”Medvetandet och hjärnan” i den utgångna boken ”Nytänkande -om Läkekonst – Odling – Medvetande – Teknik” av Nils-Olof Jacobson (redaktion) ISBN: 9118730124 Kapitlet finns på hemsidan Medvetandet och Hjärnan

Medvetandet och döden : en antologi om nära-döden-fenomen och utomkroppsliga upplevelser / red. av Kersti Wistrand, Jan Pilotti ; Stockholm : Natur och kultur, 1982 ISBN 91-27-01223-9
Bibliotek Länk

Jan Pilotti, (2014) Medvetandet och hjärnan, Humanism & Kunskap Länk

Jan Pilotti, (2013) Även kvantmekaniken måste tolkas! Pilotti Jan. nr 3 2013 Länk

Jan Pilotti, (2011) Hjärnmaterialismen har inte förklarat själen, Publicerad i kortare form i Tidskriften svensk Psykiatri nr 1 2011 Neurobiologi Länk

Jan Pilotti. (2112) Psykiatrins biologi; Förklaring eller uttryck? Tidskriften för svensk Psykiatri nr4 2012 s.70-74 Länk

Jan Pilotti. (2012) Gud ÄR. Tidskriften för Svensk Psykiatri nr 4 2012 s.36-37. Länk

Jan Pilotti. (2011) Consciousness and Physics: Towards a scientific proof that consciousness is in Space-Time beyond the brain Jan Pilotti© Journal of Transpersonal Research, 2011, Vol. 3(2), 123-134ISSN: 1989-6077JTR Jan Pilotti University Hospital of Örebro, Örebro,Sweden Länk

Jan Pilotti. Conscious Spacetime. An outline to experiential monism. In The mysteries of Consciousness. Essays on Spacetime, Evolution and Well-Being.Fredriksson I. ed. McFarland. 2014 Forthcoming

Externa länkar

Jan Pilotti Hemsida