James Randi, född 7 augusti 1928 i Toronto, Ontario, är en amerikansk trollkarl, debunker och tillhör nyateismens rörelse.[1]

Sedan 1970-talet har Randi jagat personer som verkar inom transpersonell forskning och som anser sig ha medial begåvning. Här har Uri Geller varit särskilt förföljd av Randi. Randi var medlem i pseudoskeptikerorganisationen CSICOP, men tvingade lämnade den då hans förföljelser av Uri Geller blev destruktivt också för CSICOP.

I Wikipedia-artikeln om Randi påstods att:

”Hittills har ingen lyckats uppvisa paranormala förmågor i samband med hans test.”

Detta är en falsk uppgift och när den har rättats till med korrekt uppgift har wikipediaguerillan tagit bort både påståendet och korrigeringen som är negativ för Randi. Därför läggs borttagen Randikritisk text från Wikipedia upp på Vetapedia.

Mest känd är han idag för ett pris på en miljon dollar, som han lovat att betala ut till den som på ett av båda parter acceptabelt sätt kan genomföra en studie som ”bevisar ett paranormalt, ockult eller övernaturligt fenomen”.

Randi avslöjad

Erbjudandet omfattar även 10.000 dollar till den som enligt Randis krav på bevisning kan visa upp något övernaturligt fenomen. Forskarna Russel Targ och Harold E. Puthoff vid Stanford Research Institute (ett ansett forskningsinstitut) utmanade Randi att vid SRI utföra Uri Gellers magi och under samma kontroll. Den utmaningen antog aldrig Randi.

”Den obevekliga hycklaren James Randi”
Randi har också uppvisat en ojämn och irrationell hantering av andra som velat utmana honom men blivit nekade. Några av dessa avslöjanden finns i en studie av Michael Goodspeed. [2]

The Uri Geller Phenomenon
Ett av Randis argument mot Gellers förmåga är att han inte skulle kunna replikera en metod. Därför gjorde Geller just detta med en grupp barn. För att påvisa enkelheten fick barn lära sig tekniken att böja skedar och snart kunde en mängd barn genomföra samma ”övernaturliga” fenomen som Geller gjorde. Dessa barn blev kallade mini-geller. [3]

Kryptograf löste Randis utmaning

James Randi säkrade ett hemligt testobjekt i ett särskilt utsett skåp i sitt Florida kontor, och utmanade klärvoajanter att använda fjärrsyn för att vinna miljon dollar priset. Kryptografen Matt Blaze och en kollega identifierade innehållet i Randis svarta låda från tusen miles, med enbart användande av deras sinnen. Blaze lade upp innehållet på sin hemsida, och i en fåordig e-post till 27B Stroke 6, medgav Randi att kryptografens slutsats var korrekt. Det är osäkert om Randi gjorde någon utbetalning. [4]

Skampris
Randi delar också ut sitt skampris Pigasus Award till personer som han anser har spridit pseudovetenskapliga rön till allmänheten. Jämför likheten med Vetenskap & Folkbildnings ”Förvillarpris”.

Randi har av pseudoskeptikerrörelsen fått en guru/helgonstämpel. Men han som vigt sitt liv åt att avslöja andra har aldrig lyckats med Geller däremot har han således själv avslöjats för bedräglig verksamhet.
Randi har dock den ställningen inom psedoskeptikrörelsen att Wikipediaguerillan (som är en del av denna rörelse) lägger upp även titlar som är under produktion. Något som är synnerligen märkligt.[5]

James Prescotts analys av James Randis ”vetenskapliga psychic-test”

Författaren Michael Prescott, en av USA:s mest framgångsrika e-boksförfattare, har analyserat James Randis metod vid tester av psychics och kommit fram till att Randi i sanningens namn är en illusionist även när han ska bedriva påstådd vetenskaplig prövning. Det visar sig bland annat att James Randi är experimentledare, jury och domare, allt i ett. Vetenskapligheten är minimal och ohederligheten i sitt sätt att relatera till försökspersonerna samt försöksprocessen av psychics är under all kritik. Läs en sammanfattning ”James Randi and his One Million Dollar Challenge fraud”. Originalartikeln ”The challenge, part one” och ”The challenge, part two” från 2006 finns på Michael Prescotts blogg.

Wikpedia-redigeringen av James Randi

Börje Peratt har försökt korrigera Wikipediaartikeln med korrekta uppgifter.
Wikipediaguerillan som agerar bakom anonyma nicks är det följande nicks som medverkat i politisk historierevisionism av James Randis artikel.
Yger
Grape
Och sedan enbart ett nummer eller IP adress: 176.10.249.250 Banhof: Visby Gotland.

Referens

1) Randi, James. ”Our Stance on Atheism”, ”Swift”, JREF, August 5, 2005,
2) James Randi Exposed: The Relentless Hypocrisy Of James Randi By Michael Goodspeed LÄNK
3) The Uri Geller Phenomenon By: Silvia Dekumbis Published: June 8, 2010 LÄNK
4) Cryptographer Solves Psychic Challenge. By Kevin Poulsen 03.14.07 | 9:39 LÄNK
5) Wikipediareferens:
Wrong! (under produktion)
A Magician in the Laboratory (under produktion)