Integrativ medicin (IM) definieras som ”healing orienterad medicin som tar hänsyn till hela människan (kropp och själ), inklusive alla aspekter av livsstilar. IM betonar den terapeutiska relationen och använder alla lämpliga terapier, både konventionella och alternativa”.

Integrativ medicin är ett holistiskt alternativ som använder sig av komplementär och alternativ medicin (CAM-Complementary and Alternative Medicine) terapier. På svenska Komplementär och Alternativ Medicin. KAM-terapier inkluderar, men är inte begränsade till massage, reiki, traditionell kinesisk medicin, örtmedicin, yoga, shiatsu, biofeedback, kiropraktik, hypnos, homeopati, naturmedicin, konstterapier, etc.

På engelska Wikipedia definieras integrativ medicin som ”en kombination av ortodox och komplementär medicin”.

Denna utveckling i tänkandet har inneburit att holistiska alternativ och healing metoder kan komplettera konventionella metoder och läkemedel. Det blir allt vanligare för skolmedicinens läkare att inkludera en naturmedicinskt skolad läkare (naturläkare) för att ta itu med den växande efterfrågan från patienter.

Dr Andrew Weil, en ledande förespråkare för integrativ medicin i USA, kombinerar konventionella och alternativa terapier. Totalt sett är han en förespråkare för användningen av medicinalväxter och menar att de är säkrare och presenterar färre risker för följdverkningar än många traditionella läkemedel.

År 1994 grundade Dr.Weil ett program i integrativ medicin vid University of Arizona (länk). En av de definierande riktlinjerna hos Arizona centrum för integrativ medicin är ett nytt partnerskap mellan patient och läkare som stöder alla faktorer för friskvård som genererar hälsa och minskar sjukdom.

Deras mål är att bidra till vetenskaplig forskning som kombinerar kompletterande och alternativa terapier med konventionell medicin.

Mayo Clinic hemsida konstaterar att 40% av amerikanska vuxna har använt kompletterande och holistisk alternativmedicin.

Enligt Nutrition Business Journal 2009, värderas den amerikanska marknaden för integrativ medicin till cirka 45 miljarder dollar.(1)

Konsortiet för Akademiska Health Centers mission för integrativ medicin innebär ”att föra fram principer och praxis för integrativ vård inom akademiska institutioner.” Enligt sdcms.org, är några av de vanligaste CAM terapier för vuxna; massage, meditation, yoga och ett sortiment av naturliga produkter.

Osher Centrum
Grunden för Osher Centrum är en donation på 43 miljoner kronor som avsåg forskning i Integrativ Medicin vid Karolinska Institutet. Projektet drevs av professor Martin Ingvar men i själva verket genomfördes aldrig någon forskning eller möjligen ett fåtal studier och projektet anmäldes för förskingring.

Referenser
1) Nutrition Business Journal’s 2009 Integrative Medicine Report Now Available Länk