Inkvisitoriska systemet är ett rättssystem där domstolen har en aktiv del i utredningen och den tilltalade betraktas som ett förhörsobjekt snarare än en motpart likaställd åklagaren. Domaren fungerar både som ordförande och undersökningsledare.

I vissa civilrättsliga system förekommer det inkvisitoriska systemet. I Frankrike är en minoritet av alla domstolar organiserade på detta sätt.

Det inkvistoriska systemet står i motsats till ett ackusatoriskt system.