Inkvisitionen (latin från ordet Inquisitio, ”undersökning”), är ett processrättsligt förfarande då domstolen iakttar ett inkvisitoriskt system.

Vanligen avses främst en romersk-katolsk domstol eller myndighet med uppgift att bedöma och bekämpa irrläror. Det har funnits:

  1. en medeltida inkvisition först under ledning av den enskilde stiftsbiskopen och från och med 1230-talet delvis under romerskt överinseende
  2. den spanska inkvisitionen under ledning av den spanska kronan (grundad 1478)
  3. den portugisiska inkvisitionen, som liknade den spanska
  4. den romerska inkvisitionen, från och med Paulus III (1542), vilken idag verkar under annat namn (se Troskongregationen).

I dag används inkvisition som nedsättande benämning för rättegångar utan vederbörlig hänsyn för idag gängse rättsprinciper. Jämför häxjakt.

Se även den vetenskapliga inkvisitionen