Homeopati stärker kroppens eget försvar

Homeopati är en holistisk läkemetod, som behandlar hela människan både fysiskt emotionellt och mentalt. Homeopati stärker kroppens försvarsmekanism och ger den kraft att stimulera immunförsvaret till självläkaning, och har därmed förmåga att bota den underliggande orsaken till sjukdom.

De flesta sjukdomstillstånd kan behandlas med homeopati och fungerar både vid kroniska och akuta tillstånd. Eftersom homeopati är en läkemetod som tar hänsyn till patientens individuella symtom får personer med samma diagnos ofta olika homeopatiska läkemedel. Till exempel tio personer med astma, alla får inte samma medicin.??Homeopatiska läkemedel framställs genom att medlet skakas och spädes = potentieras. Som grundsubstans används ämnen från mineral, växt och djurriket. Inga djurförsök används vid framtagning av homeopatiska medel.

För att ta fram nya läkemedel görs prövning på friska människor, där man tar reda på vilka symptom (övergående) ett visst ämne kan orsaka. Samma symptom medlet kan ge en frisk, samma symptom kan det bota hos en sjuk. Homeopatiska läkemedel är numera registrerade på Läkemedelsverket.??Homeopatin saknar en accepterad förklaringsmodell, vilket innebär att idag ingen med säkerhet vet mekanismerna bakom homeopatins effekt. Homeopati har praktiserats i över 200 år och erfarenhetsmässigt vet man att sjuka människor blir friska när de får ett väl avvägd homeopatiskt läkemedel. Det finns även mängder av studier som visar att homeopati fungerar, både obeservationsstudier och dubbelblindade, placebokontrollerade studier. Enligt forskaren Robert Hahn visar forskning att homeopati fungerar dubbelt så bra som placebo.

En intressant teori har förts fram av nobelpristagaren i medicin och fysiologi, Luc Montagnier, som kan vara början till en förklaring varför homeopatiska läkemedel har förmåga att bota sjuka människor och djur.

Han har klarlagt att uppblandade och utspädda biologiska prover, som motsvarar homeopatiska lösningar visar elektromagnetiska egenskaper och skapar nanostrukturella förändringar hos omgivande vattenmolekyler.

Homeopatins historia

Homeopatin som behandlingsmetod fördes fram av den tyske läkaren Samuel Hahnemann 1755 – 1843 början på 18oo talet och fördjupades av James Tyler Kent slutet på 1800 talet. Men redan under antiken nämndes likhetsprincipen som en behandlingsmetod av Hippocrates, läkekonstens fader.

Hahnemann som var utbildad läkare och kemist slutade tidigt arbeta som läkare, han blev missbelåten över den tidens behandlingsmetoder, som bestod av åderlåtning, laxermedel och mediciner innehållandes bland annat kvicksilver och opium. Istället började han översätta vetenskapliga böcker. Det var vid en översättning han stötte på, vad han tyckte var ett felaktigt påstående, att kinabarkens botande förmåga på malaria berodde av ämnets bitterhet. Som den vetenskapsman han var undersöka saken och började med att testa kinabarken på sig själv.

Hahnemann upptäckte att genom att äta kinabark fick han samma symptom som man får när man har malaria. Han slutade ta kinin och besvären upphörde. Han gjorde om försöket och malariasymptomen kom tillbak. Han undersökte också andra ämnen och fann att även de gav olika sorters s.k. prövningssymptom.

Hahnemann och läkarstudenter började sedan prova ut en mängd olika homeopatiska läkemedel, på sig själva, som man sedan testade på sjuka och fann att de tillfrisknade i en anmärkningsvärd utsträckning

Kritik mot posten om homeopati på Wikipedia

Homeopatiavsnittet på Wikipedia är skrivet av homeopatikritiker, helt utifrån ett skeptikerperspektiv.

Hela avsnittet är vinklat till homeopatins nackdel, för att få läsare tro att homeopati inte fungerar och bara är en bluff.

I Sverige finns det enligt Leverantörföreningen ca 3000 homeopater. Ingen av dessa har fått tillträde att skriva saklig information om homeopati. De s.k. skeptikerna bevakar homeopatiposten på Wikipedia och tillåter inga ändringar. Och ändrar raskt tillbaka till sin egen version om någon annan försöker belysa homeopatin från ett mer positivt håll.

Medan de sakkunniga stängs utanför, har skeptikerna ”lekstuga” på homeopatiposten på Wikipedia.