Historierevisionism är normalt sett att kritiskt granska historiska verk och olika uppfattningar om historiska händelser, document.write(” artefakter och dokumentationer. Detta bör ha hög vetenskaplig ambition och metod.

Politisk historierevisionism

Ordet kan också syfta på politisk historierevisionism, där en makthavare eller ideolog låter skriva om historien efter en politisk agenda, för att kunna använda den nya berättelsen som propaganda. Det som nu sker via Wikipedia-guerillan på Wikipedia.