Nära Döden Upplevelser (NDU) kan beskrivas och formuleras med hjälp av en NDU skala.

Greysons NDU skala är uppställd så att intervjun följer ett schema av frågor, lika för alla. Man får då fram jämförbara data.
1. Verkade tiden gå snabbare eller sakta ned?
2. Gick tankarna fortare?
3. Kom tidigare händelser tillbaka?
4. Verkade du plötsligt förstå allt?
Sedan följer frågor av känslomässig natur som – Kände du harmoni och enighet med hela universum? Därpå följer paranormala inslag.
– Var dina sinnen mer levande och klara än vanligt? – Kom scener från framtiden till dig? -Såg du döda eller religiösa andar?
Ut ur kroppen-upplevelse tas också upp, men kan beskrivas på lite olika sätt, liksom hur minnen upplevs och uppfattas. Prekognition och händelser i framtiden kanske är det starkaste beviset, om händelserna inträffar och kan bekräftas. Flera i Greysons skala omnämnda Nära döden-upplevelser kan förekomma i dröm och även i fullt friskt och vaket tillstånd. Det kallas då extrasensorisk perception (ESP), vilket står för mycket speciell varseblivning via något eller flera oberoende sinnen. Ett vanligt fenomen strax innan döden inträder, är att livet passerar revy. Påfallande många, som vaknat upp efter att ha varit nära döden, kan berätta att de återupplevt sitt livs viktigaste ögonblick och relationer under loppet av någon sekund.

Utdrag ur Tolv Sinnen av Börje Peratt

Referenser


Holden, J.M. Greyson, B. James, D. (2009) The Handbook of Near-Death Experiences: Thirty Years of Investigation. Praeger Publishers