Good Gopher smyglanserades med start den 28 maj 2015 i USA och är världens första sökmotor som favoriserar alternativa medier och samtidigt utesluter stats- och industristyrda propagandakanaler inom mainstream media. Bland sökträffarna favoriseras sajter, bloggar och webbsidor som stödjer mänsklig utveckling, enligt grundaren Mike Adams från Natural News.

Good Gopher kommer inte att indexera flera miljarder webbsidor utan ska istället insamla trovärdiga och kvalitetssäkra källor. Hit räknas tex enskilda, oberoende och undersökande journalister. Andra källor som favoriseras är oberoende forskare som inte köpts av industrin.

Good Gopher har slogan: ”The search engine for truth seekers”. Sökmotorn kommer att ranka upp färskare nyheter. Ett mål är att kompensera för etablissemangets försök att äga ”rätt historia” och bedriva historieförfalskning i samband med viktiga världs- och samhällshändelser.

Good Gopher kommer att finansieras av annonsörer, men ska inte tillåta annonsörer som bedriver oetisk verksamhet. Hit räknas enligt grundaren bla: läkemedelsindustrin, vapenindustrin, spelindustrin, oljeindustrin.

Mike Adams skriver att han förväntar sig att Good Gopher kommer att utsättas för tunga försök att med ”cyber warfare operations” sänka den nya sökmotorn.

Extern länk

Good Gopher

I media

Sluta googla och börja ”gofa” – Världens första sökmotor som favoriserar alternativa medier smyglanseras

Nya sökmotorn Good Gopher kommer att utesluta länkar till VoF