Eftersom forskningen som bedrivs inom skolmedicin är ofantligt stor kan vi endast lista dess huvudområden.

Länk till PubMed

Teoretisk medicin (Wikipedia)

Praktisk medicin (Wikipedia)