Forskning på LCHF och Atkins metod

Sök PuBmed på: atkins, mind carbohydrates

Sök på PubMed på: LCHF + diet


Meta-analysis of prospective cohort studies evaluating the association of saturated fat with cardiovascular disease

Siri-Tarino PW, store Sun Q, Hu FB, Krauss RM.
Am J Clin Nutr. 2010 Mar;91(3):535-46. Epub 2010 Jan 13.
PMID: 20071648

CONCLUSIONS: A meta-analysis of prospective epidemiologic studies showed that there is no significant evidence for concluding that dietary saturated fat is associated with an increased risk of CHD or CVD. More data are needed to elucidate whether CVD risks are likely to be influenced by the specific nutrients used to replace saturated fat.

Livsmedelsverkets kommentar:
”Det verkar inte finnas ett direkt samband mellan intaget av mättat fett och hjärt- och kärlsjukdom. Det visar en sammanställning där resultat från 21 studier med sammanlagt nära 350 000 personer vägts samman. Författarna menar att mängden fleromättat fett och förhållandet mellan mättat och fleromättat fett i kosten verkar vara det som har betydelse för risken för hjärt- och kärlsjukdom.”
Källa: Livsmedelsverket