”Vetenskap och Forskning” utgår från att alla områden, fenomen eller företeelser kan studeras vetenskapligt. Vi har därför listat exempel på vetenskaplig forskning och exempel på seriösa kunskapskällor för vidare studier.

Syftet med denna encyklopedi är främst att visa att forskning på dessa områden existerar, att många alternativa behandlingsmetoder fungerar och att det är vetenskapligt belagt.