Yrkesetiska kodexlänkar som anger regler och riktlinjer för forskning och forskare sammanställd av Vetenskapsrådet i samverkan med Uppsala Universitet. [1]

Allmänt / offentligt anställda

Agronomer / Agrologer

Akutläkare

Antropologer

Arbetsterapeuter

Arborister

Arkeologer

Barnmorskor

Bibliotekarier & informatörer

Bioetiker

Biomedicinska analytiker

Bioteknologer

Botaniker

  • Society for Economic Botany Guidelines of Professional Ethics

Civilekonomer

Dietister

Etisk kod (Dietisternas Riksförbund)

Farmacevter

Forskningsadministratörer

Fysiker

Genetiska vägledare

Gynekologer / Obstetriker

Historiker

Infektionskontroll

Informationsteknologi

Ingenjörer

Journalister

Jurister

Kemister

Kommunikatörer

Konservatorer

Kärnenergi

Logopeder

Läkare

Matematiker

Miljöepidemiologer

Miljökemister

Miljö – övriga professioner

Museiarbetare

Operationsanalytiker

Professorer (se även: universitetsanställda)

Psykologer, psykiatriker etc.

Samhällsvetare

Sjukgymnaster

Sjukhusfysiker

Sjuksköterskor

Skogsbruk

Socialt arbete

Statistiker

Tandläkare

Toxikologer

Universitet / Universitetslärare (se även: professorer)

Yrkes- och miljöhygieniker

  • Etikregler för Svensk yrkes- och miljöhygienisk förening (SYMF)


Referens

1) CODEX – samlingen av regler och riktlinjer för forskning, Vetenskapsrådet