Förbundet Humanisterna är kritiserat för dess felanvändning av begreppet humanism.

Wikipedia som delvis kontrolleras av en Wikipediaguerilla, i Sverige bestående av associerade till Förbundet Humanisterna och dess systerorganisation Vetenskap och Folkbildning, har följande skrivning:

Förbundet Humanisterna

”Ej att förväxla med Humanism, Svenska humanistiska förbundet eller Humanistisk Förnyelse.
Förbundet Humanisterna är en svensk förening för främjande av sekularism och sekulär (icke-religiös) humanism. Förbundet bildades 1979 med namnet Human-Etiska Förbundet, men ändrade 1999 namnet till Humanisterna.”

Definitionen i Wikipediaartikeln rörande ”sekulär humanism” är felaktigt och uttryck för historierevisionism. Sekulär humanism står för att man kan vara religiös men att man håller isär trosuppfattning och vetenskap, således har IHEU (Internationella Humanistunionen) förvanskat innebörden. Korrekt definition här. Längre ned i Wikipediaartikeln står:

”Organisation har kritiserats[av vem?] för sin användning av ordet humanism, lånat från en oberoende internationell tankeströmning som kan syfta på humanistisk bildning eller utbildning.[källa behövs]”

”Av vem?” och ”Källa behövs”!

Referenser till forskare och journalister som kritiserat Förbundet Humanisterna för dess felanvändning av begreppet humanism är omfattande.

Till dessa kritiker hör Anders Björnson f.d ordförande i Svenska Humanistiska Förbundet, grundat 1896. Han arbetade under tolv år på Sveriges Radios vetenskapsredaktion och i sju år som vetenskaplig skribent i Svenska Dagbladet, samt två år som chefredaktör för Dagens Forskning. 2007,  två år efter Sturmarks övertagande konstaterade Björnson att Sturmarks inriktning utgjorde ett hot mot humanismen. Björnson redogjorde för det i artikeln ”Rädda humanismen från Humanisterna”. [1]

Börje Peratt initiativtagare och ordförande i föreningen Humanism & Kunskap, har arbetat på Sveriges Radio som frilansande journalist och producent och Sveriges Television med TV-serier och dokumentärer och gjort sig känd för undersökande journalistik och forskning inom beteendevetenskap, psykologi och medvetande. Hans omfattande undersökning av antihumanismen och kritik mot Förbundet Humanisterna är publicerad på Svenska Dagbladet, Newsvoice, nedlagda Newsmill och på den egna bloggen Utforskaren.

Ett stort antal namnkunniga medlemmar hoppade av Förbundet Humanisterna 2013 och bildade istället Förenade humanister. I den nya styrelsen ingick Per Pettersson, ordförande samt ledamöterna Jessica Schedvin,  Staffan Bettnér,  André Frisk och  Sofia Arkestål. De förklarade skälen till sitt avhopp i en artikel i SvD Humanism ska inte vara anti-religion. [2]

Även teolog Anders Gerdmar skrev en artikel publicerad i Newsmill 2010-11-20. ”Humanisterna” bör vara ärliga och byta namn. Den artikeln är tyvärr inte längre åtkomlig men väckte en omfattande debatt som gör att den fortfarande ger många träffar på google.

Kritiken mot Förbundet Humanisterna är lika mycket en kritik mot IHEU (International Humanist and Ethical Union) Länk Wikipedia.

”IHEU (International Humanist and Ethical Union), bildades på initiativ av Julian Huxley (dåvarande generalsekreterare i Unesco) år 1952. Det är en internationell paraplyorganisation för den sekulära humanismen med hundratalet skeptiker-, rationalist-, ateist– och humanistorganisationer över hela världen.

I Sverige representeras IHEU av Humanisterna.”

Förvandlingen av öppen och tolerant humanism till intolerant ateism

Med Julian Huxleys död övertog den amerikanske filosofiprofessorn Paul Kurtz ordförandeskapet. [3][4] Under hans ledning förvandlades det ursprungliga Humanist Manifesto från 1933.  Kurtz revideringar genomgick olika versioner och det ursprungliga innehållet fick en rakt motsatt värdegrund och definition som mynnade ut i det s.k. Amsterdamdokumentet från 2002. Mest iögonfallande är förvandlingen av en värdegrund som bygger på tolerans och respekt inför olika trosuppfattningar och livsåskådningar till att man enbart accepterade ateism och uppvisar total brist på respekt inför andra trosuppfattningar. Till och med uppmanar till att de ska förföljas.

Från vetenskapens acceptans av olika sökandemetoder efter kunskap låste man fast sig vid reduktionism och artiklar som publicerats i av dem accepterade vetenskapstidskrifter.

Förbundet Humanisterna har i Sverige gjort sig kända genom att Christer Sturmark, ordförande sedan 2005, bedrivit förföljelse gentemot särskilt de som tror på Gud och har en andlig trosföreställning.

Under denna period har också samarbetet med systerföreningen Vetenskap och Folkbildning intensifierats. Därigenom har också attacker mot alternativ medicin blivit en del av agendan.

Referenser

1) Anders Björnson (20070412), Rädda humanismen från Humanisterna, Expressen

2) Per Petterson, ordförande Förenade humanister,  JESSICA SCHEDVIN , STAFFAN BETNÉR,  ANDRÉ FRISK,  SOFIA ARKESTÅL , 18 januari 2013,  Humanism ska inte vara anti-religion, SvD

3) Paul Kurtz: “an extraordinary proponent of Humanism” (1925-2012) LÄNK

4) Paul Kurtz: Pillar of American Skeptic Movement LÄNK