Stina Näslund på produktionsbolaget Filt gör program för Sveriges Radio och går i VoFs ledband (Vetenskap och Folkbildning). Programmen är tendensiösa och i linje med Vofs förföljelser av oliktänkande.

Näslund har gjort över 300 program av Kropp och Själ sedan 2004.

Här finns inget om Själ däremot inslag mot människor som väljer alternativ när sjukvården inte längre kan hjälpa.

Det finns i Stina Näslunds serie inget kritiskt program om om Tamiflu eller massvaccineringen. Näslunds så kallade journalistik är snarare propaganda som kan liknas vid den som makten använder för att förtala människor, pulvrisera sanningen och skrämma grupper som råkar tänka eller vara annorlunda.

Mängden inslag som går i linje med Vetenskap och Folkbildnings agenda är dock uppenbar.

Därför blir: Kropp och själ är P1:s vetenskapliga hälsoprogram som sätter sin egen agenda, ett falskt påstående.

Ett sådant program gick i Sveriges Radio P1 2014-10-13 om “Kropp och Själ”, P1, 2014-04-01, program om behandling av cancerpatienter (Dnr 14-00870) LÄNK Newsvoice

Programledarens [Ulrika Hjalmarson Neideman] yttrande grundar sig på ett antal svepande, ogrundade uttalanden, rykten och förutfattade meningar, som det inte borde anstå ett Public Service-företag. Hur kommer det sig att Vetenskap och Folkbildning (VoF) genom skeptikern Dan Larhammar får utrymme i radioprogrammet att ensidigt angripa läkaren Erik Enby, som uppenbarligen inte fick en rimlig chans att beskriva sin forskning innan han ställdes inför fait accompli/fullbordat faktum? VoF har en mycket snäv vetenskapssyn, den är ofta snävare än många etablerade akademiska discipliners vetenskapssyn. (Siv Wernborg)

Inslaget ledde till att myndigheten IVO, Inspektionen för vård och omsorg lämnade in en åtalsanmälan mot Erik Enby. Det fortsatte sedan med en polisrazzia i Enbys hem där han själv, då 77 år, och hans rullstolbunda fru åsåg hur fyra poliser trängde in och slutligen beslagtog hans dator med alla forskning, all information och kontakter. Efter några månader fick han på egen begäran tillbaka datorn utan förklaring och fortfarande ett halvår senare har inget mer hänt.

Sannolikt får programledare Ulrika Hjalmarson Neideman och producent Stina Näslund Vetenskap och Folkbildnings pris som ”Årets Folkbildare”.

2015-05-25