Fiaskobo, ett begrepp skapat av Börje Peratt, är motsatsord till Succébo som är titelnamnet på boken Succébo-Fröet till framgång.

Fiaskobo är motsatsen till succébo och betyder misslyckande. Misstro till sin förmåga, en negativ förväntan om otur, skada eller fel, leder till platt fall, förlust och även skada eller ohälsa.

Fiaskobo är ett mentalt tillstånd som kan vara mer eller mindre rigid (låst). Pessimism manar fram en ”negativ förväntan” som kan leda till Fiaskobo, det vill säga självorsakat misslyckande. Slutsatsen av Fiaskobo är att den som tror på misslyckande (egna eller andras) orsakar inte bara andras utan också sin egen förödelse.

En holländsk studie på 545 män presenterad i Archives of Internal Medicine (2006), visar att pessimism tycks påverka risken för hjärtinfarkt. Den mentala inställningen interagerar med kroppen och de påverkar varandra (psyke-kropp) via positiva eller negativa föreställningar och emotioner.

Lagarna om Fiaskobo
Jantelagen
Lagomlagen

Etymologisk bakgrund
Uttrycket fiasko (misslyckad flaska i flaskframställning) blev allmänt vedertaget för misslyckade scenuppträdanden och rör numer misslyckande i allmänhet.

Länkar

Börje Peratt (2011) Succébo-fröet till framgång, Visam.

Giltay, Erik J. February 27, 2006. ”Optimists show lower risk of heart disease death”. GGZ Delfland Institute of Mental Health in the Netherlands. Archives of Internal Medicine.