False flag-operationer definieras som välplanerade konspirativa terrordåd ofta utförda av regeringar med en dold agenda som i normala fall skulle bemötas av ett massivt motstånd hos folkopinionen. En typisk operation under falskt flagg brukar kännetecknas av ett spektakulärt attentat där skulden läggs på ett land man vill kunna angripa militärt. Detta är avancerad statsterrorism.

Nazisternas förstörelse av riksdagsbyggnaden i Berlin med hjälp av en sinnesförvirrad kommunist är ett klassiskt exempel. Ett annat exempel var USA:s attack i Tonkinbukten 1964. Då var skälet att få anledning att angripa Vietnam.

lusitania

Ovan: Sänkningen av Lusitania utförd av USA.

Läs mer: The Sinking of The Lusitania, America’s Entry into World War I, A Bonanza for Wall Street