Ordet faktoid

Ordet faktoid är sammansatt av orden faktum och ändelsen ”oid”, alltså något som liknar ett fakta. Faktoiden är en föreställning som uppfattas som sann, men som i själva verket är falsk.

Ordet ”factoid” användes första gången 1973 av Norman Mailer i en biografi ”Marilyn: A Biography” om Marilyn Monroe. På svenska presenterades ordet faktoid första gången år 2002 av Martin Kylhammar i uppsatsen ”Biografiska faktoider – Personhistoriens försanthållna felaktigheter”.

Faktoider är besläktade med vandringssägner, som sprids oralt som anekdoter medan faktoider vanligen sprids via massmedier eller sociala medier.

PR-byråer används ofta av regeringar och industrier för att sprida både faktoider och vandringssägner. Det brukar då ibland kallas white-washing.

Bloggen Faktoider

Ett exempel på faktoidspridande blogg är bloggen Faktoider som drivs av skeptikeraktivisten Peter Olausson, webmaster på Tjörns Kommun och nära associerad till skeptikerföreningen Vetenskap och Folkbildning. Bloggen Faktoider som förekommer på två olika domäner har använts av massmedier och personligheter inom media för att uppnå politiska mål, vilket kan anses vara diskutabelt.

Kritik mot bloggen Faktoider

Journalisten Jack Werner (Metro) använde 2014 bloggen Faktoider för att försöka sabotera ryktet för nättidningen NewsVoice.se genom att via Viralgranskaren lista NewsVoice på Metros ”svarta lista” för ”felaktiga” medier. Werner motiverade listningen genom att hänvisa till en artikel på Faktoider skriven av Peter Olausson. Metros chefsredaktör tog emellertid omedelbart bort NewsVoice från denna svartlista.

Debatt

Journalisten Emanuel Karlsten tidigare känd som programledare på Sveriges Radio P4 och krönikör på Dagens Nyheter kastade i september 2015 ut redaktören på NewsVoice från den offentliga Facebook-gruppen Journalistbubblan. Han motiverade handlingen i ett mail till tidningens redaktion bla med att hänvisa till Peter Olaussons artikel om NewsVoice på bloggen Faktoider.

NewsVoice repliker

NewsVoice: Peter Olaussons tendentiösa ”Faktoider” om NewsVoice och problemet med tvivelsjuka

NewsVoice: NewsVoice redaktör utestängdes från ”Journalistbubblan

NewsVoice: Viralgranskaren Jack Werner – En åsiktspolis eller nyttig pekpinne?

Länkar till Faktoider

faktoider.nu (Peter Olausson)

faktoider.blogspot.se (Peter Olausson)