Ett epifenomen (plural – epifenomena) är ett sekundärt fenomen som uppträder samtidigt eller parallellt med ett primär fenomen.

Medicin

Inom medicinen är ett epifenomen ett sekundärt symptom till synes orelaterat till den ursprungliga sjukdomen eller störningen. Exempel på ett epifenomen, är en ökad risk för bröstcancer samtidigt med att ta ett antibiotikum. Det är inte antibiotikum som orsakar den ökade risken, men den ökade inflammation förknippad med bakteriell infektion.

I den mer allmänna användningen av ordet innebär det ett orsakssamband mellan olika fenomen. Det kan vara en följd av det som kallas det primära fenomenet, men i medicinen är detta förhållande inte underförstått. Epifenomen kan uppstå oberoende av varandra, och endast kallas epifenomen eftersom det inte är det primära fenomenet som studeras. (En bieffekt är en viss typ av epifenomen som sker som en direkt följd.)

Medvetandefilosofi och psykologi

Ett epifenomen kan vara en effekt av primära fenomen, men behöver inte påverka en primär företeelse. I medvetandefilosofi är epifenomenalism uppfattningen att mentala fenomen är epifenomena som kan orsakas av fysiska fenomen, men kan inte orsaka fysiska fenomen. I stark epifenomenalism kan epifenomena som är mentala fenomen endast orsakas av fysiska fenomen, inte av andra mentala fenomen. I svag epifenomenalism kan epifenomena som är mentala fenomen orsakas av både fysiska fenomen och andra psykiska fenomen. Mentala fenomen anses då inte vara orsaken till någon fysisk företeelse.

Den fysiska världen fungerar oberoende av mentala världen epifenomenalism, den mentala världen existerar som ett derivat parallell värld till den fysiska världen, påverkas av den fysiska världen (och av andra epifenomena i svag epifenomenalism), men kan inte ha en effekt på fysiska världen.

Fri vilja

Enligt epifenomenalism innebär tron på att fri vilja har en effekt på den fysiska världen en illusion. Epifenomenalism anser att fysiska fenomen endast kan orsakas av andra fysiska fenomen. I svag epifenomenalism anses att fri vilja kan orsaka vissa psykiska effekter, vilket möjliggör mental disciplin som riktar sig mot och ger andra psykiska fenomen.