Dr Annika DahlqvistDr Annika Dahlqvist (född 31 dec 1948) kommer från Själevad och är en svensk läkare,  författare och föreläsare.

Annika Dahlqvist har under flera år deltagit aktivt i debatten kring kostråd, med tonvikt på diabetikerkost, och gjort sig känd för rekommendationer som ligger i linje med nya rön inom kosttråd. Annika Dahlqvist fick indirekt rätt gällande att lågkolhydratkost är mer hälsosamt vid fetma genom SBU:s utredning från 2013.

Annika Dahlqvists kostråd bygger på att minska intaget av kolhydrater samt att öka intaget av naturligt förekommande fetter i förhållande till Svenska näringsrekommendationer, som ges ut av Livsmedelsverket.

Annika Dahlqvists frångick den traditionella skolbehandling hon själv länge följt och rekommenderat till sina typ 2-diabetespatienter på Njurunda vårdcentral. Genom sitt egenexperiment förbättrades hennes egen hälsa och ”hon mår själv bäst på lågkolhydratskost”.

Vintern 2005 anmälde två dietister Annika Dahlqvist till Socialstyrelsen. 2006 uppmanades Dahlqvist av vårdcentralens ledning att upphöra med sina rekommendationer, eftersom de stred mot Livsmedelsverkets och dagens dietisters råd och eftersom de ansågs utgöra ett hot mot vårdcentralens trovärdighet.

Annika Dahlqvist valde då att säga upp sig och började föreläsa om sina kostråd. Enligt Socialstyrelsens den 16 januari 2008 framlagda utredning av anmälan överensstämde emellertid Dahlqvists rekommendationer med vetenskap och beprövad erfarenhet.

Utmärkelser

Dahlqvist mottog 2008 Leo Huss Walin Prize for independent thinking tillsammans med överläkaren Jörgen Vesti Nielsen. Priset var på vardera 16 000 amerikanska dollar.
Hon mottog 2008 priset Årets västernorrlänning som sedan slutet av åttiotalet utsetts av Sveriges Radio efter nomineringar från lyssnare. Dahlqvist fick 70 procent av alla röster.
År 2009 mottog hon Gnistanpriset av den alternativmedicinska föreningen SARA

Bibliografi

Doktor Dahlqvists blogg – Om lågkolhydratmat, viktkontroll och hälsa (2007). ISBN 978-91-7241-131-9
Doktor Dahlqvists guide till bättre hälsa och viktkontroll (2008). ISBN 978-91-7241-149-4
Doktor Dahlqvists och Airams LCHF-Kokbok (2009). ISBN 978-91-7241-725-0
Doktor Dahlqvist och Airams LCHF-kokbok till fest och helg (2009). ISBN 978-91-7241-184-5
Doktor Dahlqvists LCHF Guide och kokbok (2010). ISBN 978-91-7241-190-6