Demokratiska Partiet (Sverige) eller ”Demokraterna” (D) bildat i mars 2013 har systerpartier över hela världen.

Demokratiska partier Vetapedia. Democratic Party Engelska Wikpedia.

Kännetecknade för de flesta internationella systerpartier är en viljeinriktning som söker rättvisa och jämlikhet för alla landets medborgare. Man eftersträvar en skola för alla , vård och omsorg för alla.

Grunden för det politiska arbetet är att bygga upp ett gemensamt välstånd för hela samhället och en väl fungerande statsapparat vars huvuduppgift är att tjäna landets medborgare utan åtskillnad mellan fattig eller rik.

Landets kultur och förutsättningar präglar naturligtvis det enskilda partiets möjligheter.

Demokratiska partiet (Sverige) har en utvecklad direktdemokrati via nätet och eftersträvar en långt gången konsensus. (D) arbetar med dialog och diplomati för att överkomma konflikter. Samtidigt presenterar man tydliga mål som icke är förhandlingsbara. Till dessa hör skyddet av landets basnäringar, löneutjämningsprincip, återreglering av skola vård och omsorg. Man skall inte tjäna på att vinstmaximera människans behov av utbildning och hälsa. Principerna om medmänsklighet och mänskliga rättigheter är centrala.