”Deep state”: En stat i staten utgör en politisk situation då en ”inre stat” eller kalla det ”överstatlig makt” tar över och kringgår demokratin. ”Deep state” kan tänkas bestå av ett konglomerat av delar inom försvarsmakt, underrättelsetjänst, polisväsende och media.