Ordet debunking betyder att man förkastar något eller någon såsom falsk. En debunker är en person som har som egennyttigt mål att förkasta företeelser eller personer utan vare sig sund vetenskaplig grundsyn eller journalistisk etik. En debunker har avsikten att krossa och följer enbart sin egen agenda. En debunker är därför ekvivalent med en propagandist som karaktäriseras som pseudoskeptiker.

Kända debunkers

En känd kanadensisk debunker är trollkarlen James Randi. [1]

Bland svenska framträdande debunkers är grundarna av ”Tredje statsmakten”: Martin Wicklin, Petter Ljunggren och Lars Truedson (VD), som genom Vofanknytningar har regelbundna uppdrag för Sveriges Radio med programmet Medierna i P1 och för SVT Uppdrag granskning.

En annan känd debunker är Peter Olausson VoF ordförande i Göteborgsavdelningen 2015 som bl a sprider sin propaganda via sajten Faktoider.

På engelska Wikipedia finns nedanstående definition:

Inom dessa klamrar […] tillfogad text som anses saknas i originaltexten.

En debunker är en person som försöker avslöja eller misskreditera påståenden [och människor] som anses vara falska, överdrivna eller pretentiösa. .. Begreppet förknippas ofta med [pseudo]skeptisk utredning av kontroversiella ämnen som UFO, hävdade paranormala fenomen, kryptider [okänd eller påhittad djurart], konspirationsteorier, alternativ medicin , religion, eller undersökande och marginella [ytterkants] områden av vetenskaplig eller [påstådd] pseudo-forskning.

”A debunker is a person who attempts to expose or discredit claims believed to be false, exaggerated or pretentious.[1] The term is often associated with [pseudo]skeptical investigation of controversial topics such as U.F.O.s, claimed paranormal phenomena, cryptids, conspiracy theories, alternative medicine, religion, or exploratory or fringe areas of scientific or pseudoscientific research.”

Källor

1) James Randi Exposed: The Relentless Hypocrisy Of James Randi By Michael Goodspeed LÄNK