Dagens homeopati är en nättidning (e-tidning) som med fördel läses av både homeopater och andra som är intresserade att lära sig mer om homeopati.

Syftet är att informera vad som händer inom homeopatin i Sverige och världen, hur homeopati fungerar och framför allt, att den fungerar. Tyngd läggs på att ta fram vetenskaplig forskning som visar att homeopati fungerar, samt vara en motvikt till skeptikerrörelsens version.

En annan viktig uppgift för Dagens Homeopati är att ge homeopater och andra intresserade bra exempel från verkligheten genom att redogöra för framgångsrika patientfall, beprövad erfarenhet och vetenskaplig forskning, att användas om så behövs, vid eventuella diskussioner med kritiska människor. Redaktör är homeopat Marina Szöges bosatt i Bergshamra utanför Norrtälje, Stockholm.

Extern länk

Dagens Homeopati