Cirkelresonemang eller cirkelargumentation är en typ av felaktigt logiskt resonemang av typen ”Om A så B, och om B så A. Alltså A och B”.

Om inte A gäller så gäller inte B, alltså inte heller A. Inget är därmed bevisat. Cirkelresonemang kan leda till argumentationsfel.

Ett exempel: Antag att Universum uppstått ur ingenting. Något måste ha skapat alla livsformer, eftersom det är osannolikt att de skapat sig själva, vilket då måste innebära att Universum uppstått ur någonting. Alltså fanns något innan Universum skapades. Eller: Antag att det finns en nollpunkt med absolut ingenting. Då måste ha alla livsformer bildats på egen hand, som naturvetenskapen säger. Då motsäger naturvetenskapen sig själv eftersom grunden för naturvetenskap är orsak och verkan och att genom reduktionismen förklara verkligheten i allt mindre beståndsdelar. Att förklara någonting med ingenting leder till att naturvetenskapens reduktionistiska förklaring hamnat i en återvändsgränd och blir sin egen anomali eller lika med pseudovetenskap.