Carl Gustav Jung (26 juli, 1875 – 6 juni, 1961 ) ofta kort och gott CG Jung, var en schweizisk psykiater och psykoterapeut som grundade analytisk psykologi. [1]

Jung utvecklade en slags typologi där han använde begrepp som extravert och introvert personlighet. [2]
Myers- Briggs Type Indicator (MBTI), ett psykometriskt instrument, har utvecklats från Jungs teori om psykologiska typer.

Jungs forskning på och utveckling av arketyper har haft ett stort genomslag.[3]

Hans arbete har varit inflytelserikt i psykiatri och i studiet av religion [4], filosofi, arkeologi, antropologi, litteratur och närliggande områden. Han har även haft stor betydelse för utvecklingen av humanistisk psykologi och transpersonell psykologi.

Det centrala innehållet i analytisk psykologi är den psykologiska processen för att integrera de inre motsatserna inklusive det medvetna med det omedvetna, och samtidigt bibehålla sin relativa självständighet.
Jung ansåg individuation (självförverkligande) vara den viktigaste processen för mänsklig utveckling. [5,6]

Några andra kända psykologiska begrepp som Jung myntat är: det kollektiva omedvetna och synkronicitet.

Referenser
1) Lightfoot, Anthony (2010). A Parallel of Words. AuthorHouse.
2) Jung, C.G. Psychological Types. Collected Works, vol. 6, par. 757.
3) Jung, C.G., Memories, Dreams, Reflections. Första utgåva 1956 Pantheon Books
4) Jung, C. G. (1989b). Psychology and Religion: West and East (2nd ed., R. F. C. Hull, Trans.). Princeton, NJ: Princeton University Press.
5) Jung, C. G. (1962). Symbols of Transformation: An analysis of the prelude to a case of schizophrenia (Vol. 2, R. F. C. Hull, Trans.). New York: Harper & Brothers.
6) Jung, C. G. (1989a). Memories, Dreams, Reflections (Rev. ed., C. Winston & R. Winston, Trans.) (A. Jaffe, Ed.). New York: Random House, Inc.