En omfattande neurologisk forskning pågår för att finna var i hjärnan som olika medvetandeaktiviteter pågår, ofta avgränsat till studier av aktivitetsområden för perceptionsprocesser. Resultatet av detta är Brain mapping, hjärnkartläggning och med ett avbildningar av hjärnan som visar elektriska impulser där synapser reagerar på olika stimuli.

Kartläggning av hjärnan (brain mapping) är en uppsättning neurovetenskapstekniker som bygger på kartläggning av (biologiska) kvantiteter eller egenskaper hos rumsliga representationer av (mänsklig eller icke-mänsklig) hjärna vilket resulterar i kartor.

Brain Mapping definieras vidare som studiet av anatomi och funktion hos hjärnan och ryggmärgen med hjälp av avbildning (inklusive intraoperativ, mikroskopist, endoskopisk och multimodalitet avbildning), immunohistokemi, molekylär & optogenetik, stamcells och cellulär biologi, ingenjörsvetenskap som utnyttjar elektriska material och biomedicinsk teknik, neurofysiologi och nanoteknologi.

Forskare utför hjärnbarksimuleringar och kartlägger den mänskliga hjärnan för att skapa avancerade chip.

IBM har gjort betydande framsteg i att skapa ett datorsystem som simulerar och efterliknar hjärnans förmåga att känna, uppfatta, handla, interagera och tänka, och som är kompakt till storleken och förbrukar lite energi – precis som den mänskliga hjärnan gör.

En ny algoritm, Blue Matter, som syntetiserar neurologisk data har också utvecklats. Nästa steg är att bygga ett kognitivt datachip.

Enligt DARPA-programchefen Todd Hylton är målet med SYNAPSE programmet att skapa elektronisk hårdvara som innehåller helt nya funktioner som endast finns i biologiska hjärnor. De ska kunna klara av att i realtid bearbeta komplexa mängder av information och samtidigt ta hänsyn till sammanhanget.[1]

Referens

1) IBM kartlägger människans hjärna för att skapa avancerade chip Länk
-Artikel källa publicerad i IBM Press Room 18 November 2009 Länk