Ayurveda betyder “kunskap om livet” och är ett 5000-6000 årigt medicinskt hälsosystem från Indien. Ayurveda fördes vidare genom muntlig tradition men började tecknas ned för ca 3500 år sedan och har därigenom vunnit en vidare spridning. Idag är Ayurveda ett godkänt medicinskt system i Indien som praktiseras jämsides med västerländsk medicin på sjukhus och som också har sin egen läkarutbildning.

Ayurveda grundar sig på de ”fem elementen” i Hinduismen; (devanagari : [???] ???????, Prithvi – (jord), Ap_ (vatten) – (vatten), Tej (eld), Vaayu (luft) och Akasha (eter) – som alla skapar universum, inklusive människokroppen (Ananda Chopra [1]). Kylus eller plasma (som kallas Rasa dhatu), blod (Rakta dhatu), kött (mamsa dhatu), fett (Medha dhatu), ben (asthi dhatu), märg (majja dhatu) och sperma eller kvinnliga reproduktiva vävnad (shukra dhatu) påstås vara de sju främsta beståndsdelarna – saptadhatu devanagari: ????????) i kroppen [2]
Bruket att Panchakarma (devanagari: ???????) påstås eliminera giftiga ämnen ur kroppen, så kallad detoxeffekt. [3]

Ayurvedans äldsta skrift heter Charaka Samhita och är en del av den vediska traditionen varifrån också yoga, meditation och astrologi härstammar. Hela den ayurvediska människosynen har sitt ursprung i denna andliga tradition där man ser på människan som en enhet av kropp, själ och sinne.

I dag definieras ayurveda som ett sätt att hjälpa människan hitta tillbaka till sin ursprungliga balans för att lära sig påverka, förlänga och kontrollera sitt liv. Syftet är att befrias från sjukdomar och åldrandets krämpor. Metoden att vårda sin mentala och själsliga kraft antas ha lika stor betydelse för välmående som livsstil, kost och motion.

”Ayurveda betyder “kunskapen om livet” och finns inom oss alla men på grund av olika omständigheter och yttre faktorer i det dagliga livet kan människan förlora kontakten med sin naturliga inneboende intelligens. Ayurveda talar om hälsa som ett naturligt tillstånd, ett tillstånd som naturen hela tiden eftersträvar.”

Ayurveda har tre grundmål:

 • Bota sjukdom.
 • Förebygga sjukdomar och obalanser.
 • Utveckla mot perfekt hälsa.

Den centrala grundsatsen i den ayurvediska vetenskapen är att varje mänsklig varelse är unik och har en egen, individuell konstitution. Att identifiera den egna konstitutionen är nyckeln till förståelse för vilka obalanser och sjukdomar vi löper störst risk att drabbas av, hur vi kan förebygga dem och leva i harmoni med vår omgivning.

Inom ayurvedisk behandling finns det åtta discipliner, så kallade ashtangas[4] (devanagari: ???????)

Intern medicin (Kaya-chikitsa).
Pediatrik (Kaumarabhrtyam).
Kirurgi (Shalya-chikitsa).
Eye och ENT (Shalakya-tantra).
Vetenskapen om demonisk besatthet (Bhuta-vidya). Jämförs med psykiatri.
Toxikologi (Agada-tantram).
Förebyggande av sjukdomar, förbättring av immunitet och föryngring (Rasayana).
Afrodisiaka och förbättring av hälsan hos avkomman (Vajikaranam).

I Indien

Den indiska regeringen stödjer både forskning och undervisning inom Ayurveda och hjälper att institutionalisera traditionell medicin så att det kan forskas vidare. Som exempel kan nämnas det centrala rådet för indisk medicin (CCIM) som inrättades 1971, med underavdelningar i bl.a ayurveda, homeopati och yoga.[5]

Utbildning

Ayurvedisk läkarutbildning i Indien tar 5,5 år. Utbildningen som är under statlig kontroll består av arton olika ämnen såsom anatomi, fysiologi, farmakologi, patologi, modern klinisk medicin & klinisk kirurgi, pediatrik, tillsammans med ämnen i ayurveda som Charaka Samhita , historia och utveckling av Ayurveda, identifiering och användning av örter (dravyaguna ), och ayurvedisk filosofi i diagnostik och behandling.

I USA

 • The Association of Ayurvedic Professionals of North America AAPNA [6]
 • The ”National Ayurvedic Medical Association” NAMA [7]
 • The US National Center for Complementary and Alternative Medicine [8]
 • California Association of Ayurvedic Medicine CAAM
 • The National Institute of Ayurvedic Medicine NIAM [9]
 • The ”California College of Ayurveda [10]

Tidskrifter

Olika tidskrifter med fokus på ämnet ”ayurvedisk medicin”:

 • Ancient Science of Life [11]
 • Theoretical and Experimental Journal of Ayurveda and Siddha
 • Journal of Research & Education in Indian Medicine (JREIM) [11]
 • AYU [13]
 • The International Journal for Ayurveda Research [14]

Teori

Ayurvedisk teori är ifrågasatt av västerländska vetenskapsteoretiker och kallas då pseudovetenskap men i själva verket har denna kritik inte bevisats. Utan grundar sig på trossatser.

De olika kroppskonstitutioner grundar sig på olika kombinationer av de fem grund elementen som utgör hela universum: luft, eter, eld, vatten och jord. Den speciella kombinationen av energier som är närvarande vid tiden för vår födelse avgör vår naturliga konstitution. När de fem elementen förenar sig i olika kombinationer bildas de tre bastyperna: Vata, Pitta, Kapha. När luft och eter kombineras i kroppen vid födseln så blir vi en vatatyp. Om eld och vatten kombineras så blir vi ett resultat av pitta och ifall vatten och jord kombineras blir vi en kaphatyp. Var och en av konstitutionerna har olika behov. Att tillmötesgå dessa behov garanterar balans, god hälsa och frid i sinnet.

Vata är den energi som sätter saker i rörelse. En vataperson i balans är kreativ, flexibel, konstnärlig, levande, livlig, föränderlig, andligt medveten. En vataperson ur balans kan verka rastlös, ryckig, osammanhängande, bräcklig, svåruppfattad, ångestfylld och lida av problem som till exempel sömnlöshet, ångest, gaser, förstoppning, torr hud och frusenhet.

Pitta har egenskaper som förbränner och transformerar. Pitta står för dominans och aktivitet. En pittaperson i balans är till exempel passionerad, skarpsynt, snabb, stark, intensiv, inspirerande, kreativ, företagsam, driftig, fokuserad och rationell.

En pittaperson ur balans kan bli fanatisk, svartsjuk, ilsken, frustrerad, irriterad, kravfylld, stridslysten och lida av problem som prestationsångest, kontrollbehov, magsår, magkatarr, blödningar, irriterad brännande hud, ögon problem, eksem, sura uppstötningar med mera.

Kapha står för aktivitet, begränsning, struktur och smörjande.

En kaphaperson i balans är förlåtande, tillgiven, lojal, tolerant, empatisk, omtänksam och lider sällan av sjukdomar. Ur balans kan en kaphaperson verka introvert, långsam, trögstartad, lat, passiv, deprimerad och lida av problem som låg initiativförmåga, övervikt, förstoppning, acne och fet hy.

För att kunna ta reda på vilken kroppskonstitution du är och var du har dina obalanser kan man uppsöka en ayurvedisk läkare eller hälsokonsult som genom pulsdiagnos och andra diagnosmetoder fastställer just din ayurvediska kroppstyp. Dina hälsoproblem gås igenom och du får ayurvediska livsstilsråd, kost- och motionsråd samt rekommendationer om vilka örter och behandlingar som är bra för just dig.

Vetenskapliga studier

Flera ayurvediska medicinalväxter har testats med lovande resultat. Studier visar att gurkmeja och dess derivat Curcumin är effektiva antioxidanter [15] [16]. I vissa fall kan ayurvediska idéer ge ledtrådar till olika medicinska användningsområden. Till exempel derivat av ormgift som har olika terapeutiska egenskaper. [17]. Många växter som redan används som rasayana (föryngring) har visat sig vara antioxidanter [18].

Den viktigaste medicinen inom ayurveda är kosten och en individuellt anpassad diet. Två personer kan få två helt olika kostråd för ett och samma symptom. Inom ayurveda används enbart naturens eget apotek när det gäller att bota sjukdomar. Inom ayurvedan finns en mängd olika örter för att hjälpa kroppen läka och återskapa balans. Till skillnad från traditionell västerländsk medicin är det inte symptomen som behandlas. Utgångspunkten är istället att identifiera de individuella obalanserna och därefter sträva mot att återskapa den naturliga balansen.

Många ayurvediska behandlingar renar kroppen från toxiner (gifter) vilket kan uppstå när människan är ur balans. Detta är en förutsättning för att återskapa balans. Olika örter och oljor används både invärtes och utvärtes för att rena, balansera, lugna och läka. Olika massagetekniker, örtförband, oljeinpackningar och flödande olja används under behandlingarna i syfte att bota men också förebygga sjukdomar och krämpor av olika slag.

Referenser

  1. Chopra 2003. s 75
  2. Underwood & Rhodes (2008)
  3. Sharma, A. K. (2003). ”Panchkarma Therapy in Ayurvedic Medicine”. Scientific Basis for Ayurvedic Therapies. Boca Raton, FL: CRC Press. sid. 43. ISBN 0-8493-1366-X
  4. Chopra 2003 s. 80
  5. CCIM
  6. Association of Ayurvedic Professionals of North America
  7. National Ayurvedic Medical Association
  8. National Center for Complementary and Alternative Medicine
  9. Ayurveda: National Institute of Ayurvedic Medicine
  10. CA College of Ayurveda :: Ayurveda School
  11. Ancient Science of Life web site
  12. ”Journal of Research & Education in Indian Medicine”.  
  13. ”AYU: An International Quarterly Journal of Research in Ayurveda”.  
  14. ”International Journal for Ayurveda Research”.  
  15. Tilak, JC, M Banerjee, H Mohan, TP Devasagayam. ”Antioxidant availability of turmeric in relation to its medicinal and culinary uses.” Phytother Res. 2004 Oct;18(10):798–804.
  16. Aggarwal, B. B. (2007). ”Curcumin: the Indian Solid Gold”. Advances in Experimental Medicine and Biology 595: ss. 1–75. doi:10.1007/978-0-387-46401-5_1 
  17. Koh, D. C. (2006). ”Snake Venom Components and Their Applications in Biomedicine”. Cellular and Molecular Life Sciences 63 (24): ss. 3030–3041. doi:10.1007/s00018-006-6315-0

18. Govindarajan, R. (2005). ”Antioxidant Approach to Disease Management and the Role of ’Rasayana’ Herbs of Ayurveda”. Journal of Ethnopharmacology 99 (2): ss. 165–178. doi:10.1016