Med rötter i antihumanismens filosofier har sitt ursprung i marxismens idéer såsom materialism och ateism. Denna rörelse har genom Paul Kurtz annekterat humanismen eftersom antihumanism som begrepp inte var ett gångbart försäljningsargument.

Antihumanismens mest kända representanter är ”De fyra nyateistiska ryttarna”. [1]
De kännetecknas av rigid ateism och försvarar sin trosföreställning med pseudovetenskapliga argument.

Man bekämpar alternativ medicin och livsåskådningar som man anser inte ryms inom en materiell livsåskådning. Metoderna för detta är spektakulära event [1] och artiklar för att skapa uppmärksamhet.

I deras strategi ingår att manipulera olika politiska riktningar för att via entrism ta över grupperingar och även partier.  Man multiplicera sig genom att bilda flera föreningar och därmed verka som att det är många fler men man återfinner samma medlemmar och aktörer i de olika föreningarna.  [2]

Kommunikationsforskare Per Anders Forstorps skriver i studien MAKTEN ÖVER FOLKVETTET: SKEPTIKER I SVENSK OFFENTLIGHET, angående föreningen Vetenskap & Folkbildning:

Föreningen har flera namnkunniga medlemmar med en hög och respekterad profil som forskare och författare. De har en egen tidskrift och de är nära kopplade till ett bokförlag (Leopard) vars chef sitter i föreningen VoFs styrelse. Den grupp som här fokuseras är i numerära tal jämförelsevis sett liten. Under 2010 räknade föreningen Vetenskap och Folkbildning med att medlemsantalet uppgick till c:a 2 600 personer vilket motsvarar det ungefärliga medlemsantalet i Toyota Club Sweden eller Östgöta Nation i Uppsala. Trots att föreningen mätt i antalet medlemmar alltså är försumbar så kan man inte underskatta deras inflytande i svensk offentlighet.

”Fotsoldaterna” ägnar sig åt att förfölja enskilda och förstöra motståndarnas rykten på nätet. [3]

Några av dessa antihumanister har gjort sig ryktbara som anonyma näthatare. De har stöd av antihumanismens frontfigurer och ordföranden i dessa föreningar. [4]

En extraordinär företeelse är att man i modern tid etablerat oheliga allianser med nyliberalism och även extremhögern. Strategin gynnar marknadsliberalism och det är bevisat att man har stöd av läkemedelsindustrin och att tidigare ordföranden Dan Larhammar arbetar för Läkemedelsindustrin. [5][6][7]

 

Referenser

1) Larhammars maktdemonstration!

1) Näthat toppen på isberget Del 9 – Vetenskapsakademin nyateismens forum

2) antihumanismens föreningar

3)   MAKTEN ÖVER FOLKVETTET: SKEPTIKER I SVENSK OFFENTLIGHET.  P.A Forstorp (2011) KTH  ISBN: 978?91?7393?128 PDF

4) Näthuliganens ”vänner”

5) Prof Dan Larhammar arbetar för läkemedelsindustrin och kritiserar samtidigt alternativmedicin

6) Vetenskap och Folkbildning har täta kontakter med läkemedels- och livsmedelsindustrin

7) Näthat toppen på isberget Del 10 – Vetenskap och Folkbildning

8) Dan Larhammar Vetenskap och Forskning VoF är oärliga

9) Bevis att läkemedelsindustrin sponsrar attacker mot alternativmedicin – See more at: http://folkvet.nu/2011/06/bevis-att-skeptiker-ar-sponsrade-av-lakemedelsindustrin/#sthash.YKgsvbLQ.dpuf