Anomali kan inom vetenskapsteorin ses som ett faktum som strider mot ett paradigm, document.write(” det vill säga strider mot en allmänt accepterad teori eller världsuppfattning. Naturvetenskapen har genom cirkelresonemang hamnat i sin egen anomali när det gäller att förklara att universum uppstått ur ingenting.