Anders Tedestrand (född 25 augusti 1959) kommer från Kiruna och är en svensk terapeut, föreläsare och samhällsdebattör.

Anders Tedestrand är upphovsman och grundare av en ny psykologisk terapimodell som innebär en ny grund där terapin leds av en visuell överblick. Den visuell överblicken innebär att lösningen förr klienten/patienten är klar redan vid mötet med terapeuten.

Metoden är vetenskapligt utvärderad och kritiskt granskad av Ulrik Lögdlund Verksam vid
Institutionen för beteendevetenskap och lärande (IBL), Avdelningen för pedagogik och sociologi (APS), Linköpings universitet. Utvärderingen benäms: Utvärdering–kritisk granskning Accendo Hälsoutveckling Tedestrandmetoden.

Vilket var benämningen av företaget och metoden när utvärderingen gjordes (PDF).

Anders Tedestrand är också upphovsman till ordet Komplexiologi som skapats för att ge komplex problemlösning en kontext. Syftet är att ge den nya terapimodellen med visuell överblick som grund, en kontext som visar att modellen tillhör området komplex problemlösning, där människan gjort framsteg genom den visuella överblickens tillkomst oavsett område.

Se Vetapedia: komplexiologi

Externa länkar

Anders Tedestrands webbsida

Komplexiologi: Sammanfattning av utvärdering/kritisk granskning